Юридичні послуги, адвокати

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Усиновлення дитини громадянами України.
Неділя, 12 квітня 2009 09:13

 

 

Малючок :-))Тема усиновлення не дуже актуальна та все ж існують люди, які бажають усиновити дитину. Але з чого розпочати цей процес? Інформації з цього питання не так уже і багато.

 

В даній статті я намагатимусь доступно розкрити всі етапи, які необхідно пройти громадянину України для усиновлення дитини. Зазначу, що мова йтиме виключно про усиновлення громадянами України. Процедура усиновлення іноземцями дещо відрізняється.

 

Ч.1 ст. 207 Сімейного кодексу України визначає, що усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду (крім випадків, коли дитина, яка підлягає усиновленню є громадянином України але проживає закордоном. В таких ситуаціях питання вирішуються в консульській установі або в дипломатичних представництвах України).

 

Усиновлювачами можуть бути як подружжя, так і одинокі особи, або один із подружжя.

 

Процес усиновлення, громадянами України, складається з таких основних етапів:

 

- постановка на облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину та отримання висновку про можливість бути усиновлювачами;

 

- знайомство з базою даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підлягають усиновленню;

 

- знайомство, встановлення контакту з дитиною, яка перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підлягають усиновленню;

 

- підготовка документів для подання до суду;

 

- звернення до суду із заявою про усиновлення.

 

Тож по черзі.

 

Крок перший. Звернення до служби у справах дітей за місцем проживання з письмовою заявою про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.

 

Служби у справах дітей створюються:

 

1) у виконавчих комітетах районних у мітсах рад (наприклад, служба у справах дітей виконавчого комітету Ленінської районної у м.Суми ради);

 

2) в районних державних адміністраціях, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях (наприклад, служба у справах дітей Чутівської райдержадміністрації)

 

3) якщо місто не має розподілу на райони, то при виконавчих комітетах міських рад.

 

Існують також і служби у справах дітей в обласних державних адміністраціях але вони здійснюють координацію і нагляд за діяльністю нижчестоящих служб, і постановкою на облік не займаються.

 

Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

 

До заяви додаються такі документи:

 

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

 

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

 

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

 

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за відповідною формою, яку можна отримати в службі у справах дітей;

 

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

 

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

 

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

 

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

 

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів:

 

- перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

 

- проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

 

- складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників (складається комісією у складі не менше 3-х чоловік);

 

 

 

- розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в усиновлювачі. Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

 

 

Крок другий. З моменту отримання позитивного висновку щодо можливості бути усиновлювачами ви маєте право звернутися до будь-якої служби у справах дітей для отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені.

 

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку.

 

Крок третій. Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. За бажанням прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною може здійснюватися у приміщенні служби у справах дітей або на іншій території за погодженням із зазначеною службою. Про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною складається акт.

 

Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три години на день. Після встановлення контакту з дитиною та подання до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити, кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішенням суду про усиновлення. Спілкування кандидатів в усиновлювачі з дитиною відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні або на подвір'ї закладу, якщо це дозволяють погодні умови. Якщо дитина проживає в сім'ї, спілкування з нею може здійснюватись в житловому приміщенні за згодою на це прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників або на іншій території за домовленістю між кандидатами в усиновлювачі та особами, які виховують дитину.

 

У разі коли до закінчення строку дії направлення кандидати в усиновлювачі не подали до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву про бажання усиновити дитину, вважається, що вони відмовилися від усиновлення. Але це не означає, що ви не можете ознайомитися повторно з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені. Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які відмовились від усиновлення дитини, можуть звернутися до служби у справах дітей, яка видала їм направлення, чи Департаменту для повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та отримання нового направлення для знайомства з дитиною. Дата повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, узгоджується заявниками із службою у справах дітей чи Департаментом.

 

Доречі, в Департаменті перебуває всеукраїнська база даних дітей, які можуть бути усиновленими.

 

Крок четвертий. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою.

 

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі:

 

- з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення;

 

- готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку: громадянам України для подання його до суду. До висновку додаються наступні документи:

 

- копію свідоцтва про народження дитини;

 

- документи, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою;

 

- повідомлення закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому виховується дитина, не надається;

 

- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток

 

дитини;

 

- акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

 

Крок п’ятий. Звернення до суду із заявою про усиновлення дитини. За загальним правилом підсудності така заява подається за місцем проживання (пребування) дитини, яка підлягає усиновленню. До заяви мають бути додані: висновок про доцільність усиновлення та всі додатки, які видавалися разом з ним, а також висновок про можливість бути усиновлювачем та додатки, які разом з ним прошиті.

 

 

Після позитивного рішення суду усиновлювачі звертаються у службу в справах дітей, яка надавала висновок про доцільність усиновлення, для зняття дитини з обліку дітей, які можуть бути усиновлені та передачі її тепер уже новим батькам.

 

Нормативно правові акти, які встановлюють порядок усиновлення:

-

Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 № 2947-III

 

;

-

 

Постанова Кабінету Міністрів України, вiд 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

Автор: Євген Кіріченко

©2009 Кіріченко Є.Ю. 2009