Украинская Баннерная Сеть
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Неділя, 12 липня 2009 09:50

 В _________________ районний

(міський) суд_______________

ПОЗИВАЧ_____________________

(п.і.п.б.)

___________________________ (адреса)

ВІДПОВІДАЧ ________________(найменування підприємства,

установи чи організації,

юридична адреса)

 

 

Позовна заява

про визнання незаконним наказу про

накладення дисциплінарного стягнення

 

Я працюю на (в) ________ (посада, виконувана робота) _________ (найменування підприємства, установи чи організації)з "__" ______ 19_ р. Наказом №__від "____" _______ 19__р. на мене накладено _________ (вид дисциплінароного стягнення) за _______ (характер порушення трудової дисципліни, викладений в наказі).

Накладення дисциплінарного стягнення вважаю необгрунтованим і незаконним __________ (вказати мотиви).

Комісія з трудових спорів ________ (найменування підприємства, установи чи організації) залишила мою скаргу на необгрунтоване накладення дисциплінарного стягнення без задоволення.

На підставі викладеного та згідно з ст.ст. 150, 228, 231 КЗпП України та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати незаконним наказ № від "__" _____ 19_ р. про накладення на мене дисциплінарного стягнення у вигляді ___

2. Викликати до суду свідків _______ (п.і.п.б., адреса).

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

4. Копія позовної заяви.

5. Відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України державне мито та судові витрати не сплачувались.

 

Дата                                     Підпис