Украинская Баннерная Сеть
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків
Неділя, 12 липня 2009 10:11

В ________________ районний

(міський) ______________ суд

ПОЗИВАЧ ___________________

(найменування підприємства,

установи чи організації)

___________________________

(адреса)

ВІДПОВІДАЧ _______________

(п.і.п.б., адреса)

Ціна позову________________

 

 

Позовна заява

про відшкодування шкоди, заподіяної працівником

при виконанні трудових обов'язків

 

_______ (п.і.п.б. відповідача) працює ______ (місце роботи, посада). З ним(нею) було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Проведеною "__" ______ 200_ р. ревізією (інвентаризацією) підзвітних відповідачеві товарно-матеріальних цінностей виявлено нестачу (вказати перелік відсутніх цінностей та їх вартість). Нестача виникла в результаті _______ (обставини виникнення нестачі). Вина ________ (п.і.п.б. відповідача) в нестачі товарно-метеріальних цінностей підтверджується _____ (навести докази в підтвердження позову).

Добровільно відшкодувати шкоду відповідач не погоджується. Згідно зі ст. 130, п. 1, ст. 134 і п. 4 ст. 232 КЗпП України та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Стягнути з _______ (п.і.п.б. відповідача) на користь ______ (найменування позивача) ________ (сума прописом і цифрами) в рахунок відшкодування матеріальної шкоди ____ гри. та судові витрати __ грн., а всього ____ грн.

2. З метою забезпечення позову накласти арешт на майно відповідача (за наявності відомостей - вказати місцезнаходження майна).

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття відповідача на роботу.

2. Копія договору про повну матеріальну відповідальність.

3. Акт ревізії (інвентаризації)

4. Інші документи, що підтверджують обгрунтованість позову (матеріали перевірок, пояснювальні записки, копії наказів про накладання дисциплінарних стягнень, доповідні записки і т.ін.).

5. Копія позовної заяви.

6. Квитанція про сплату державного мита.

7. Відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України державне мито та судові витрати не сплачувались.

 

Дата                                         Підпис керівника