До  ________________ райнного суду

Позивач: Особа1 (П.І.Б.),  яка проживає за

адресою:___________________,

засоби зв'язку:______________,

в інтересах неповнолітньої:                   

Особа3 (П.І.Б.), 1991 р.н.          

 Відповідач:  Особа2 (П.І.Б.),  яка проживає за

адресою:___________________,

засоби зв'язку:_______________
Третя особа:  Орнган опіки та  піклування в особі
____________________________,
який знаходиться за  адресою:___

Позовна заява
про позбавлення батьківських прав

 

      "___" серпня 1990 року був зареєстрований мій шлюб з відповідачем по справі Ооба2.

"___" листопада 1991 року у нас народилася донька  Особа3 про що в книзі реєстрації актів про народження зроблено запис №_________ та видано свідоцтво серія ______ №_________.

"___" грудня 1992 року між мною та відповідачем був розірваний шлюб, що підтверджується повторним свідоцтвом про розірвання шлюбу від "___" грудня 2007 року серія____№____.

З моменту розлучення і по цей час її батько Особи3, Особа2, бачив доньку лише одного разу.

Крім стягнених аліментів, які відповідач платив невчасно і не в повному обсязі (підтверджується довідками: _______ міського відділу державної виконавчої служби: №______ від 24.06.1999р., №________ від 29.01.2002 р., ____________ міського суду №_________ від 17.11.1998 р.), ніякої іншої матеріальної допомоги на утримання дитини Особа2 не надавав і не надає по цей час, не піклується про її фізичний і духовний розвиток, не спілкується з дитиною взагалі, тобто не дбає про її нормальне самоусвідомлення, не сприяє засвоєнню загальновизнаних норм моралі, не надає доступу до культурних та інших духовних цінностей, так як це встановлено ч.1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства». Донька від не отримує від батька жодного подарунку на день народження, жодної іграшки. Все наведене буде підтверджене у судовому засіданні показаннями свідків.

Відповідач про справі ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дитини, навіть не цікавився життям, не відвідував і не відвідує її вдома, в дитячому дошкільному закладі, у гімназії №____, що підтверджується відповідними письмовими доказами та поясненнями свідків.

Згідно з п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 30.03.2007 року «Про застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» факт ухилення від виховання може бути підтверджено наведеними доказами.

Все вищезазначене свідчить виключно про одне: відповідач Особа2 самоусунувся від виконання батьківсьикх обов'язків.

На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 164-166 Сімейного кодексу України, ст.ст.  3, 88, 118, 122  ЦПК України, -

                                                 ПРОШУ:

 

 1. Постановити рішення про позбавлення Особи2 батьківських прав відносно Особа3, яка народилася "___" листопада 1991 року.
       2.  Зобов’язати орган опіки та піклування, в особі ________________________ надати висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав відповідача Особа2.

Примітки: Список свідків, що підлягають допиту у судовому засіданні, буде наданий при попередньому слуханні справи.


Додатки:
1) квитанція про сплату держмита;
2) квитанція про сплату витрат на ІТЗ;
копії:
3) свідоцтво про народження дитини;
4) свідоцтво про розірвання шлюбу;
5) довідка про склад сім’ї;
6) довідка ______ міського суду від 17.11.1998 р.;
7) лист державної виконавчої служби ____________ _міського управління юстиції від 23.04.1999 р.;
8) пропозиція державної виконавчої служби ________міського управління юстиції від 22.06.1999 р.;
9) лист державної виконавчої служби _____________міського управління юстиції від 24.06.1999 р.;
10) довідка державної виконавчої служби __________міського управління юстиції від 19.07.2001 р.;
11) довідка державної виконавчої служби __________міського управління юстиції від 29.01.2002 р.;
12) виконавчий лист від 25.12.1991 р.;
13) акт обстеження від 23.жовтня 2008 р.;
14) довідка гімназії №___;
15) характеристика з гімназії №______;
16) пояснення свідків на 5 арк.
17) позовної заяви у 2-х екземплярах.


"____"___________20__р.          Позивач: ____________________

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити