До _______________ районного

(міського) суду ____________

ПОЗИВАЧ:____________________

(п.і.п.б.,

____________________________

місце фактичного проживання)

(тимчасово не прописаний)

ВІДПОВІДАЧ: _________________

(назва, юридична адреса)

 

 

Позовна заява

про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення

 

Вироком _____ суду від "__" _____ 19_ р. я був засуджений за ч. ___ ст.___ Кримінального кодексу України до_______ (міра покарання). Ухвалою судової колегії з кримінальних справ від "__" ______ 199_ р. цей вирок було скасовано і мене виправдано за відсутністю у моїх діях складу злочину. Внаслідок незаконного засудження моя житлова площа: ____ - кімнатна квартира № _ в будинку № __ по вул. ______ у м._______, яка була мені надана за рішенням ____ (найменування органу, номер та дата винесення рішення) була надана іншим особам.

При зверненні до _______ із заявою про (найменування відповідача) повернення мені житлового приміщення, яке я займав раніше, мені в цьому було відмовлено _______ (вказати причини відмови) (запропоновано інше приміщення, на яке я не погоджуюся).

У відповідності зі ст. 46 Житлового кодексу України, ст.ст. 1, 2, 9 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Зобов'язати _______найменування відповідача) надати мені рівноцінне житлове приміщення. (Якщо житлове приміщення не зайняте, не приватизоване, можна ставити питання про зобов'язання повернути житлове приміщення -квартиру №__ в будинку №____ по вул.________ у м. _____).

Додаток:

1. Копія ухвали судової колегії.

2. Письмова відповідь про відмову повернення житлового приміщення.

3. Документи, що посвідчують право на користування житловим приміщенням до засудження (ордер, копія особового рахунку, довідка житлового органу тощо).

4. Копія позовної заяви.

 

Дата                              Підпис