До _________ районного суду м. _______________
Адреса: _____________________________________

ПОЗИВАЧ:   Особа_1,                                      
Адреса: ____________________________________

Відповідачі:   Особа_2,                                     
Адреса: ___________________________________   

Особа_3,                                                         
Адреса: ___________________________________   


Особа_3, в інтересах неповнолітньої Особи_4       
Адреса: _________________________________      

Особа_5,                                                         
Адреса: __________________________________     

Госпрозрахункова житлово-експлуатаційна дільниця №_,
Адреса: ___________________________________            

ТРЕТЯ ОСОБА:   Орган опіки та піклування,            

виконавчий комітет __________ районної у м. _______ ради
Адреса: ________________________________________      


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визначення порядку користування квартирою

Квартира №___ по вулиці ______________, ___ у м. ______________ згідно свідоцтва про право власності на житло, виданого згідно розпорядження від «__»___________ року № _____ належала мені – Особі_1 та матері – Особі_2 на праві спільної сумісної власності (по 1/2  частині за кожним).
Згідно договору дарування від «__»___________ року, посвідченого Четвертою __________ державною нотаріальною конторою за реєстровим № _______ Особа_2 подарувала належну їй ½ частину квартири – Особі_3.
Квартира №___ по вулиці ______________, ___ у м. ______________ складається з 3 кімнат житловою площею __  кв.м. у тому числі: 1 -а кімната № 4 на плані технічного паспорта площею ___  кв.м., 2-а кімната № 5 на плані технічного паспорта площею ___  кв.м, 3-я кімната № 8 на плані технічного паспорта площею ___  кв.м., кухні № 3 на плані технічного паспорта площею ___  кв.м., коридору № 1 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м., вбиральні № 7 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м., ванної кімнати № 6 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м., вбудованої кладової № 2 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м., вбудованої кладової № 9 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м., крім того квартира обладнана балконами ____ та ____ кв.м. відповідно.
«__»___________ року я одружився із Особою_6, що підтверджується свідоцтвом про одруження _________ _________ міського відділу РАЦС ______________ ОУЮ від «__»___________ року.
«__»___________ року у нас народився син – Особа_7, що підтверджується свідоцтвом про народження __________, виданого ________ ВРАЦС _____________ МУЮ.
На даний час у квартирі №__ по вулиці ________________ у м. ___________ зареєстровані проживаючими: я – Особа_1, а також: Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5, а фактично проживають: я із дружиною і сином, Особа_3 із своїми дітьми, а наша мати – Особа_2 майже ніколи там не буває.
Протягом останніх півроку у нас із відповідачами (моїми родичами) виникають конфлікти по користуванню кімнатами та оплаті за комунальні послуги, мирно вирішити питання не вдається тому я змушений звернутись до суду.
Згідно ч.З ст.358 ЦК України кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.
Відповідно до ст. ст. 391, 392 ЦК України власник майна може вимагати усунення всяких порушень його права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння, пред'явити позов про визнання його права власності, якщо відсутні документи, що засвідчують це право.
Згідно ст. 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють та користуються ним спільно, якщо інше не встановлене домовленістю між ними.
За змістом ст.ст. 47,48,50,63,103,104 ЖК України наймач вправі вимагати за згодою інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, укладення окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього може бути виділено у вигляді окремого приміщення, яке за розміром є не менше від встановленого для проживання.
Відповідно до ст. 15 Цивільного процесуального Кодексу України, - суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 358, 369, 391, 392 ЦК України, ст.ст. З, 118-120 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Визначити порядок користування квартирою № по вулиці _____________, __ у м. _________ наступним чином:
Виділити в користування мені – Особі_1 разом із сім'єю житлову кімнату № 8 на плані технічного паспорта площею ____ кв.м, житлову кімнату №5 на плані технічного паспорта площею _____ кв. м.
Виділити в користування Особі_2, Особі_3, Особі_4, Особі_5 житлову кімнату № 4 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м.
У спільному користуванні залишити коридор № 1 площею ___ кв.м, кухню № 3 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м, туалет № 7 на плані технічного паспорта площею ___ кв.м, ванну кімнату № 6 на планів технічного паспорта площею ___ кв.м, кладову № 2 на плані технічного паспорта ___ кв.м.
Зобов'язати Госпрозрахункову житлово-експлуатаційну дільницю № __ укласти із власниками кв. ___ по вул. _________, __ у м. ______: Особою_1 та Особою_3 окремі договори про надання послуг з обслуговування будинку, споруд та прибудинкових територій.


Дата                         Підпис