_______ районному суду міста _______    

Адреса: ___________________________

 

Позивач: Особа_1,                                          

Адреса: ______________________           

 

Треті особи на стороні позивача:               

 

Особа_2,                                                          

Адреса: ______________________        

 

Особа_3,                                                        

Адреса: _____________________         

 

Особа_4,                                                       

Адреса: _____________________       

та в інтресесах неповнолітньої              
Особи_5, ______ року народження     

 

Відповідач: Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТОВ»                          

Адреса: _____________                         

 

Треті особи без самостійних вимог:  

 

Виконавчий комітет _________ міської ради,

Адреса: ________________________

Орган опіки та піклування, _______ районна

державна адміністрація                           

Адреса: ____________________________

 

Зустрічний позов

про зобов 'язання надати житло в зв 'язку зі знесенням будинку

У провадженні _______ районного суду міста _________ знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ» до мене та Особи_2, Особи_3, треті особи виконавчий комітет ________ міської ради та орган опіки та піклування про відшкодування власності власникам квартири в зв'язку зі знесенням будинку.

В обґрунтування позову TOB «ТОВ» посилається на такі обставини.

Згідно з рішенням виконкому ________ міської ради ІІІ сесії ІІI скликання від «__»_____ року «Про погодження розташування офісного центру та житлового будинку по вулиці ________, __ та VII сесії ІІІ скликання від «__»______року та XII сесії III скликання від «__»______року Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОВ» надано функції замовника на проектування та будівництво офісного центру та житлового будинку по вул.______, ____ в м. _________.

В зв'язку з цими рішеннями органу місцевого самоврядування, позивач за первісним позовом пропонує припинити право приватної власності на квартиру № __ по вулиці _______, ___ загальною площею ___ кв.м., що належить мені, Особі_1, Особі_2, Особі_3 на праві приватної спільної часткової власності та використовується членами наших сімей на правах постійного проживання, та визнати право власності за вказаними особами на квартиру №___ по вулиці ________, ___ в місті _______ загальною площею ___ кв.м.

Правовою підставою для припинення права власності на житло TOB «ТОВ» наводить положення п.12 Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів /мікрорайонів/ застарілого житлового фонду» від 22.12.2006року та ст.ст. 202,321ч.З, 328,346,347 Цивільного кодексу України. Зазначає, що TOB «ТОВ» бажає примусово викупити у нас квартиру у будинку, що підлягає знесенню та в рахунок відшкодування власності визнати за нами право власності на іншу квартиру. Позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до договору дарування від «__»______року, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу В.А.С. за №___ та зареєстрованого в КП МБТІ за №__ в реєстраційну книгу №__ - я, Особа_1, Особа_2, Особа_3, в рівних частках являємось власниками квартири за № __ по вулиці ______, __ в місті ______. Разом зі мною зареєстровані та проживають члени моєї сім'ї; дружина Особа_4 та дочка Особа_5, «__»______року народження /виписка із домової книги про склад нашої сім,ї додається/. Іншого житла, окрім вказаного я не маю. Довідку КП МБТІ  за № ___ від «__»______року додаю. Перебуваю на квартирному обліку при виконкомі ________ міської ради в зв'язку з відсутністю мінімального розміру жилої площі під порядковим №___ згідно з рішенням за №___ від «__»______року.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку , встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. За ст.47 Конституції ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів /мікрорайонів/ застарілого житлового фонду» державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів /мікрорайонів/ із заміною застарілого житлового фонду базується на засадах

- сприяння реалізації права громадян України на житло;

- гарантії та забезпечення захисту майнових прав громадян на жилі та нежилі приміщення, які реконструюються;

- координації органом місцевого самоврядування дій з питань реконструкції, заміни житлового фонду та розроблення програми /інвестиційної, організаційної, технічної тощо/, визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасниками реконструкції, заміни житлового фонду;

- забезпечення гарантій речових прав на нерухоме майно під час комплексної реконструкції кварталів / мікрорайонів/ застарілого житлового фонду...

За ч.8 ст. 12 цього Закону відселення наймачів жилих /нежилих/ приміщень здійснюється за умови попереднього надання їм інших рівноцінних за площею та кількістю кімнат жилих / нежилих/ приміщень у межах кварталу /мікрорайону/ комплексної реконструкції населеного пункту в порядку встановленому законодавством.

Власнику /наймачу/ жилого приміщення, який не перебуває на квартирному обліку, має право отримати на умовах компенсації в межах території комплексної реконструкції кварталів /мікрорайонів/ застарілого житлового фонду інше житло, в якому кількість кімнат та жила площе не менше кількості кімнат та жилої площі квартири будинку, що підлягає знесенню, незалежно від числа зареєстрованих в ньому осіб. Жила площа, що пропонується, може бути безоплатно збільшена до 50 відсотків жилої площі квартири будинку, що підлягає знесенню. Власнику /наймачу/ жилого приміщення , який перебуває на день набрання чинності цим Законом на квартирному обліку, надається нове житло з урахуванням норми жилої площі, встановленої законом.

Питання відселення громадян та надання жилих приміщень регламентують режим проживання громадян і відносяться до галузі житлового законодавства, а тому необхідно застосовувати саме норми житлового законодавств.

Правила ст. 50 Житлового кодексу визначають вимоги, що ставляться до жилих приміщень, відповідно до яких нам на склад сім із трьох осіб необхідно виділити двохкімнатну квартиру.

Таким чином, для того, щоб припинити моє право власності на житло з урахуванням складу моєї сім'ї при відселенні необхідно надати двохкімнатну квартиру в межах кварталу реконструкції. Тільки в цьому випадку наші житлові права будуть захищені.

Пред'явлений мною зустрічний позов взаємопов'язаний із первісним, їх спільний розгляд є доцільним, а задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3,27,31,123 ЦПК України,-

ПРОШУ:

1)    Прийняти зустрічний позов до спільного розгляду з первісним.

2)    У задоволенні первісного позову відмовити. Задовільнити зустрічний позов, яким

3)    Зобов'язати TOB «ТОВ» в зв'язку із знесенням будинку надати мені взамін частини квартири №__ по вул. ________, ___ в місті ______ на склад моєї сім'ї: я,моя дружина, Особа_4, та неповнолітня дочка, Особа_5 народження двохкімнатну квартиру в межах кварталу реконструкції.

 

Дата            Підпис