__________ райсуду м. ______________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою: _________________________,

тел..: ____________________________

Відповідачі: Особа_2, проживає за адресою: _________________________,

тел..: ____________________________

Особа_3, проживає за адресою: _________________________,

тел..: ____________________________ 

Зустрічна позовна заява 

про визнання права на проживання та користування квартирою  

В провадженні _________ райсуду м. ________ знаходиться цивільна справа за позовом Особи_2, Особи_3 до Особи_1, Особи_4, ________ РВ ПМУ ГУ МВС України в _______ області , третя особа - органи опіки і піклування Виконкому _________ райради м. ________ про виселення мене, Особи_1 з малолітнім сином Особою_5 з квартири №__ по вул. ___________, ___ у м. _________ без надання іншого жилого приміщення. 

Підставою для звернення до суду , згідно позовної заяви про моє та сина виселення, є порушення наймачем цієї квартири – Особою_4 порядку вселення мене у займану ним квартиру № __ по вул. _________,__ у м. _________, передбаченого ст.65 ЖК України. Як вбачається із позовної заяви, у дану квартиру я поселилася у 2004 році без письмової згоди позивачів, а тому маю бути виселена з сином без надання іншого жилого приміщення.

Вважаю, позовні вимоги позивачів безпідставними виходячи із наступного:

1.             У квартиру № __ по вул.______, __ у м. _______, наймачем якої був і залишається Особа_4, я поселилась з його згоди «__» червня 2004 року як дружина. В даній квартирі на час мого вселення ніхто окрім наймача не проживав, Особа_2 разом з дітьми Особою_3 та Особою_6 проживали у квартирі № __ по вул.________, __ у м._____.

2.             У червні 2006 року до нас з Особою_4 перейшли на постійне місце проживання його донька Особа_3 , а у липні цього ж року і його син Особа_6.

Причиною їх переходу до нас стало небажання дітей проживати разом із матір’ю , яка створила сімейні відношення з Особою_7, що перебрався на постійне місце проживання у кв. №__ по вул. ________, __ у м. __________ на початку 2006 року та де проживає разом з Особою_2 однією сім’єю до цього часу.

Я піклувалася про дітей як про своїх рідних. Особа_3 вступила до _________ університету і з сімейного бюджету ми сплачували витрати на її навчання і утримання, піклувалися про її майбутнє та забезпечували пристойне існування. Особа_6 перейшов навчатися до 2 школи м. _________ і став краще навчатися. «__» квітня 2007 року у нас з Особою_4 народився син Особа_5. Як Особа_3 так і Особа_6 допомагали мені по догляду за їх зведеним братом і ніяких непорозумінь чи конфліктів між нами ніколи не виникало.

«__» жовтня 2007 року ми з Особою_4 зареєстрували шлюб . Ми продовжували проживати однією дружньою сім’єю.

3.             У січні 2008 року Особа_3 з невідомих для нас причин перейшла проживати до своєї матері та звернулася до суду з проханням про її вселення у квартиру № ___ по вул.___________ , __ у м.________ не дивлячись на те, що її з цієї квартири ніхто і ніколи не виганяв і не заперечував проти її проживання в цій квартирі. Вважаю, що подача Особою_3 позовної заяви про моє виселення із її зведеним братом Особою_5 із квартири № __ по вул._________, __ у м. ______ навіяна впливом на неї її матір’ю Особою_2, а не її особистим бажанням.

4.             Як вбачається із позовної заяви, позивачам було відомо, я поселилася у квартиру № ___ по вул. __________, __ у м. ________ влітку 2004 року. З позовною заявою про моє виселення вони звернулися до суду майже через 5 років після мого вселення. Згідно ст.191 ЖК України, житлові спори вирішуються відповідно до закону. Відповідно ст.256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Відповідно ст.257 ЦК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Відповідно ст.261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або особу, яка його порушила. Таким чином, позивачами порушена позовна давність, що є підставою для відмови їм у задоволенні їх позовних вимог до мене.

5.             Безпідставними є посилання позивачів на порушення Особою_4 ст.65 ЖК України. У відповідності до положення цієї статті закону, наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. З часу мого вселення у квартиру №___ по вул.________, 4а у м._______, «__» червня 2004 року, Особа_2 жодного дня у цій квартирі не проживала і участі в утриманні цієї квартири не приймала. Рішенням ______ райсуду м. _______ від «__» травня 2008 року встановлено, що Особа_2 з літа 2004 року не проживала у квартирі № ___ по вул._________, __ у м. _______ а проживала у квартирі своєї матері. Згідно ч.З ст.61 ЦПК України, обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

6.             Рішенням ______ райсуду м. _________ від ___ травня 2008 року Особа_2 вселена у квартиру № __ по вул.________, __ у м. ______. «__» січня 2009 року рішення ________ райсуду від «__» травня 2008 року було виконано, і Особі_2 була надана можливість вселитися у квартиру. Разом з тим , Особа_2 не тільки не поселилася у квартиру , а «__» січня 2009 року знялася з реєстрації проживання у квартирі № __ по вул. ___________, __ у м. ________ та зареєструвалася по місцю свого постійного місця проживання у м. ________ по вул. _____, __ кв.__, заявивши про те, що у неї там сім’я і у квартирі №__ по вул. ________, __ вона проживати не буде. Таким чином, в даний час Особа_2 взагалі ніякого відношення до квартири № __ по вул.________ у м._______ не має.

7.             Згідно ст.47 Конституції України , кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше , як на підставі закону за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.65 ЖК України, особи, що вселилися в жиле приміщення як член сім’ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім’ї права користуватися жилим приміщенням.

Оскільки я вселилася у квартиру № __ по вул._______, __ у м._________ зі згоди наймача цієї квартири – Особи_4 як член його сім’ї, тривалий час у ній проживаю, приймаю участь у витратах по її утриманню, тут народився і проживає мій син Особа_5, але моє право на проживання оспорюється Особою_2 та Особою_3, я змушена звертатися до суду за захистом своїх прав.

На підставі викладеного, в силу ст.47 Конституції України, ст.65 ЖК України, ст.16 ЦК України, керуючись ст.ст. З, 122, 123, 214, 216 ЦПК України,-

ПРОШУ:

1.             Прийняти зустрічний позов до спільного розгляду з позовом Особи_2, Особи_3 до Особи_1, Особи_4, ________ РВ ПМУ ГУ МВС України в _______ області , третя особа - органи опіки і піклування Виконкому _________ райради м. ________ про виселення з квартири та реєстрацію фізичної особи та об’єднати позови в одне провадження.

2.             В позові Особи_2 та Особи_3 відмовити за безпідставністю.

3.             Визнати за мною, Особою_1 право на користування квартирою № __ по вул.________, __ у м. ________ як за членом сім’ї наймача.

 Додаток:  

Копія свідоцтва про одруження;

Копія свідоцтва про народження сина;

Квитанція про сплату держмита;

Квитанція про сплату за ІТЗ судового процесу;

Копія позовної заяви та додатків до неї.

 Дата              Підпис