Украинская Баннерная Сеть
Заява про встановлення факту визнання батьківства
Субота, 18 липня 2009 08:08

До ______________ районного

(міського) суду ___________

ЗАЯВНИК ___________________

(п.і.п.б., адреса)

ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ _________

(п.і.п.б., адреса)

 

Заява

про встановлення факту визнання батьківства

 

З _____ 19__ р. я проживала разом з _____ (п.і.п.б.)

В ________ 19__р. він помер. "__"______ 19__р. я народила сина (дочку).

Факт визнання батьківства ______ (п.і.п.б. померлого) стосовно моєї дитини підтверджується __________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства заявницею з можливим батьком до народження дитини, інші докази, що з достовірністю підтверджують визнання померлим батьківства відносно дитини заявниці).

Встановлення факту батьківства необхідно мені для ______ (вказати, в зв'язку з чим виникла необхідність встановлення юридичного факту).

Заінтересовані особи заперечень по суті моєї заяви не мають.

Згідно з ст.ст. _____ КпШС України і ст. 256 ЦПК України

ПРОШУ:

Встановити факт визнання батьківства ______ (п.і.п.б. померлого, рік і місце народження) стосовно мого сина (моєї дочки) ____ (прізвище, ім 'я по батькові дитини, час і місце народження).

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про смерть ойоби, визнання батьківства якою встановлюється.

3. Письмові докази, що підтверджують батьківство, якщо вони є.

4. Квитанція про сплату державного мита

 

Дата                        Підпис