Украинская Баннерная Сеть
Заява про поновлення громадянина в дієздатності
Субота, 18 липня 2009 08:31

До ______________________ районного

(міського) суду ___________________

ЗАЯВНИК ___________________________

(вказати орган опіки

___________________________________

та піклування або п.і.п.б. опікуна)

 

Заява

про поновлення громадянина в дієздатності

 

Рішенням ____ районного (міського) суду ______ від" __"______19__ р. _____ (п.і.п.б. особи) внаслідок душевної хвороби (недоумства) визнано недієздатним. У відповідності з рішенням суду над ним встановлена опіка. Зараз ____ (прізвище, ініціали) _______ (вказати стан здоров'я, навести докази) може розуміти значення своїх дій і керувати ними.

Згідно зі ст. 42 Цивільного кодексу України і ст. 236 - 238 Цивільного процесуального кодексу України.

ПРОШУ:

1. Поновити _______ (п.і.п.б., рік і місце народження) в дієздатності.

2. В порядку підготовки справи до судового розгляду запросити витяг з історії хвороби _______ (п.і.п.б.) та висновок судово-психіатричної експертизи.

Додаток:

1. Копія рішення суду про визнання громадянина недієздатним.

2. Документи, що свідчать про значне поліпшення здоров'я громадянина, визнаного недієздатним (медичні висновки, довідки про стан здоров'я, витяги з історії хвороби).

3. Квитанція про сплату судового збору.

 Дата                 Підпис