Юридичні послуги, адвокати


Украинская Баннерная Сеть
Позовна заява про поновлення пропущеного строку та про стягнення недоплаченої щомісячної соціальної допомоги (діти війни)
Четвер, 03 грудня 2009 12:05

До Окружного  адміністративного суду

______________  області 
Адреса: ______________

Позивач:
Особа_1,
адреса проживання: __________
індекс: ___­­­­­­­______
тел. __________________________

Відповідач:  
Управління Пенсійного фонду
України в _________ районі м.________
адреса: _________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення пропущеного строку та
про стягнення недоплаченої щомісячної соціальної допомоги

Я, Особа_1, 1937  року народження, відповідно до статті 1 Закону України № 2195- IV від 18 листопада 2004 року "Про соціальний захист дітей війни" є дитиною війни.  
Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону з першого січня 2006 року мені повинна виплачуватися щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. У 2006-2007 роках така допомога мені не виплачувалась, а у  2008-2009  роках виплачувалась у неповному обсязі.
Верховна Рада України Законом України № 3235-IV від 20.12.05 року "Про Державний бюджет України на 2006 рік", ст. 77 та ст. 110, та Законом України № 489-V від 19.12.2006 року "Про Державний бюджет України на 2007 рік",  ст. 71, пункт 12, призупинила дію статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни".
Конституційний Суд України своїм рішенням № 6-рп/2007 року визнав положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» - п. 12. ст. 71, яким призупинено дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», такими, що не відповідають Конституції України. Відповідно до ч. 2. ст. 3 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами. Статтею 22 Конституції України передбачено, що при прийнятті інших або нових законів, або внесення змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.
Розмір соціальної допомоги, відповідно до статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни", становить 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Мінімальна пенсія за віком, відповідно до статті 28 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік" прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 01 січня - 350 гривень, з 01 квітня - 359 гривень, з 01 жовтня - 366 гривень.
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 01 січня - 380 гривень, з 01 квітня - 406 гривень, з 01 жовтня - 411 гривень.
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 01 січня - 470 гривень, з 01 квітня - 481 гривню, з 01 липня - 482 гривні, з 01 жовтня - 498 гривень.
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з січня по теперішній час – 498 гривень.
Прошу Суд взяти до уваги те, що відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме ч. 2. ст. 46 Закону, передбачено, що нараховані суми пенсії, які не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація, відповідно до ст. 25 Закону, забезпечує виконання Конституції України та Законів України, рішень Конституційного Суду України.
Ситуація з виплатами щомісячної соціальної державної допомоги з 01.01.2006 року є такою:
Відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за 2006 рік складає: (4302x30):100 = 1290 грн.;
невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за 2007 рік складає: (4809x30):100 = 1442 грн.;
невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за 2008 рік складає:
1. (5793x30):100 = 1737,9 грн.;
2. 1737,9 - 579,3(сума допомоги, яка була мені виплачена за 2008 р.)  = 1167,3 грн.
невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за 7 місяців 2009 року складає:
1.    (3486х30):100 = 1045,8 грн.
2.    1045,8- 348,6(сума допомоги, яка була мені виплачена за 2009 р.) = 697,2 грн.
Отже, сума невиплаченої щомісячної державної соціальної допомоги за період із 2006 по  липень 2009 року включно складає: 1290+1442+1167,3+697,2 = 4596,5 грн.
Відповідно до статті 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна булла дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Мої законні права було обмежено шляхом прийняття окремих неконституційних положень нормативно-правових актів вищої сили, Законів України, крім того, про належні мені, як дитині війни, виплати мене повідомлено не було, тому про факт порушення моїх прав мені стало відомо лише після 11.08.2009 року, коли на мою заяву Управління пенсійного фонду України _____ району в м. ______ надало довідку №10455/09-11. В даній довідці  зазначено, що протягом 2006-2007 р.р. надбавка до пенсії, як дитині війни, мені не нараховувалася і не виплачувалася. Отже термін позовної давності повинен рахуватися від 11.08.2009 року.
На підставі викладеного, керуючись ч.2. ст.3, ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни", ст. ст. 8, 19, 22, 48, 55, 64, 92, 95, 124, 147 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007 року №6 рп/2007 рік, Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» ч. 2. ст. 46 від 01.06.2000 року №1767-ПІ зі змінами та доповненнями №1058-15 від 01.01.08 року, статтями 6, 17, 18, 19 та статтями 104–108 Кодексу адміністративного судочинства, -

ПРОШУ:
1. Відновити пропущений строк для звернення до суду за захистом порушених прав, свобод та інтересів.
2.   Визнати дії відповідача неправомірними.
3.   Стягнути із відповідача на мою користь недоплачену мені щомісячну соціальну державну допомогу до пенсії за період з січня 2006 по липень 2009 року включно в сумі 4596,5 грн. (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто шість грн. 50 коп.).
4. Зобов'язати відповідача нараховувати мені щомісячну соціальну державну допомогу, відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни», надалі при нарахуванні пенсії.

Додатки:
1.  Копія позовної заяви.
2.  Копія паспорта – 2 екз.
3.  Копія ідентифікаційного коду – 2 екз.
4.  Копія пенсійного посвідчення – 2 екз.
5. Заява до Управління пенсійного фонду України в _______ районі м. ______ від 11.08.2009 року.
6. Копія заяви до Управління пенсійного фонду України в _______ районі м. ________ від 11.08.2009 року – 2 екз.
7. Довідка Управління праці та соціально захисту населення виконкому ___________ районної ради №1905 від 12.08.2009 р.
8. Копія довідки Управління праці та соціально захисту населення виконкому _________ районної ради №1905 від 12.08.2009 р.
9. Довідка Управління Пенсійного фонду України ________ району в м. ________  №10455/09-11 від 11.08.2009 р.
10. Копія довідки Управління Пенсійного фонду України _______ в м. _______ №10455/09-11 від 11.08.2009 р.
 

«_____» ______________ 2009 р.                                     Підпис