При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди Друк
Понеділок, 11 травня 2009 16:38

 
ДОГОВІР 
між співавторами про вклад у створення об’єкта права 
інтелектуальної власності та розподіл винагороди

  
Ми, які нижче підписалися,________, _________, іменовані далі Співавтори, керуючись законодавством України у сфері правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності, на грунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про наступне: 
1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею створено об'єкт права інтелектуальної власності під назвою______________ який, на нашу думку, відповідає вимогам законодавства, що висуваються до ____________ (назва об'єкта права інтелектуальної власності) 
Ми стверджуємо, також, що жодному з нас невідома інформація, яка б свідчила, що існує такий же /або тотожний йому об’єкт права інтелектуальної власності, створений творчою працею іншої (інших) осіб. 
2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення __________ _________ (назва об'єкта права інтелектуальної власності) є однаковим( або таким, як зазначено у довідці, що додається). 
3. Ми погоджуємося з тим, що створений нами ____________ (назва об'єкта права інтелектуальної власності) є (не є) службовим або для ____________ є службовим, а для________________ не є службовим. 
4. Співавтори погодилися передати право на подання заявки на одержання патенту, свідоцтва на компонування ІМС (непотрібне закреслити) ________________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи) далі — Власник патенту (свідоцтва на компонування ІМС) 
5. Співавтори домовилися про те, що відповідно до вкладу у створення ____________ будь-яка винагорода, що її Власник патенту(свідоцтва на компонування ІМС) буде сплачувати за використання _______ _________ (назва об’єкта права інтелектуальної власності) розподіляєтся наступним чином: 
1.__________ _________%. 
2.__________ _________%. 
3.__________ _________%. 
4.__________ _________%. 
5.__________ _________%. 
6. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо створеного ними об’єкта права інтелектуальної власності вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до компетентної особи або ж до суду. 
7. Інші умови____________ 
Укладено "__"______200_ року у __ примірниках, один з яких знаходиться у Власника. 
Підпис Прізвище та ініціали

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги