При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Договір застави житлового будинку Друк
Понеділок, 11 травня 2009 17:46

 
Договір 
застави житлового будинку

  
м. Київ                                    "___"_________20__р.

  
Ми, що підписалися нижче: громадянин _________, який проживає за адресою______, 
і (банк)___________ в особі __________ склали дійсний договір про слідуюче:

1. За кредитним договором № _____ від "___"___ 19__р. _______ (назва установи Банку) надав _________ кредит в сумі __________ карбованців строком до ___________.

2. В забезпечення своєчасного повернення отриманої за кредитним договором позики я, ______ заставив ______ житловий будинок корисною площею __________ кв.м, в тому числі житловою ___ кв.м, що знаходиться в республіці, краї, області ___ районі ______ місті, селищі, селі ______ по вулиці ______ під № ___, що належить мені на підставі _______ (вказується правовстановлюючий документ на житловий будинок, ким і коли виданий) і довідки ____ Бюро технічної інвентаризації від "___"____ 19__ р. за № ____.
3. Страхова оцінка житлового будинку _________ гривень.
4. Житловий будинок залишається в користуванні громадянина _____
5. У випадку несплати у встановлений строк боргу він погашається за рахунок коштів, отриманих від продажу будинку.
6. Витрати по здійсненню дійсного договору сплачує громадянин(ка) _______
7. Договір складений у трьох примірниках, один примірник якого залишається у справах _______державної нотаріальної контори і по примірнику видається громадянину(ці)________ (прізвище, ім'я, по батькові заставника) і ___________ (назва установи Банку) 
Заставник 
Банк

*Договір застави житлового будинку засвідчується нотаріальним органом за місцем знаходження житлового будинку.Поручительство

м. Київ                                    "___"_________20__р.


Я,___________, який(а)проживає за адресою____________зобов'язуюсь перед _________який знаходиться за адресою __________ в тому, що у випадку невиконання гр. ______________який(а) проживає за адресою__________свого зобов'язання по позиці в сумі______карбованців, отриманій на________(призначення позики) буду на вимогу________ (назва установи банку) погашати платежі по позиці та нараховані проценти в строки і в розмірах, встановлених зобов'язанням позичальника. Моє місце роботи__________(адреса)
При зміні місця роботи та місця проживання зобов’язуюсь у триденний строк повідомити банку нові адреси місця роботи та місця проживання. 
Дійсне поручительство складено в двох примірниках, один із яких зберігається у справах__________ (назва нотаріального органу) другий видається гр.____________ 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги