При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу) Друк
Понеділок, 11 травня 2009 18:12

 
Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу) 

 м. Полтава                      "___"__________200_ року. 

Ми, громадяни України, ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, 
та ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), яка мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, надалі „СТОРОНИ", у присутності свідків: ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, і ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, вступаючи у шлюб та маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям і визначити наші майнові права й обов'язки, уклали цей Шлюбний договір про наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ми визначаємо даним договором наші майнові права та обов'язки у шлюбі і на випадок його розірвання. 
1.2. Ми домовилися зберегти особисту власність кожного з подружжя на майно, що придбане до реєстрації шлюбу, а із майна, яке буде нажите нами під час шлюбу, 2/3 (дві третини) належатимуть мені, _____, а 1/3 (одна третина) - мені, _______. 
Або 
 (а майно, яке буде нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю). 
Або 
(а майно, яке буде нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є (буде) особистою приватною властністью кожного із подружжя , на чиє ім’я воно буде зареєстровано). 
1.3. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із нас буде зайнятий веденням домашнього господарства , доглядом за дітьми , навчанням або не матиме постійної роботи та доходів. 
1.4. На праві спільної сумісної власності нам буде належати кошти і майно, які придбаватимуться нами в період зареєстрованого шлюбу, а також коштовні (вартістю понад _____) речі індивідуального користування. 
1.5. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також одержане кожним з нас в дар або внаслідок спадкування у період перебування у шлюбі, є особистою приватною власністю кожного з нас. 
1.6. На момент укладання цього договору гр. ___на праві особистої власності належить: 
а) квартира № _ у будинку __по вул.__, в м.__, яка складається з двох кімнат загальною площею __кв.м., право власності підтверджується договором купівлі -продажу від «_».__200_ року, посвідченим приватним нотаріусом ___ міського нотаріально округу___. (реєстраційний запис №__), та реєстраційним посвідченням № __ від «_»___200_ року, яке видане __міським бюро технічної інвентаризації; 
б) автомобіль марки____, державний номерний знак__, двигун №_, шасі №__, технічний паспорт серія _№__, що видан МРЕВ ДАІ м. ___ «_»__200_ року; 
в) грошові кошти в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___ 
1.7. Гр.______, на момент укладення цього договору, на праві особистої власності належить: 
а) житловий будинок_, що розташований у селі __ області та приватизована земельна ділянка площею __га з відповідними господарськими будівлями та спорудами 
б) пральна машина__, №__ , 200_ року випуску; 
в) холодильник марки __, №__ , 200_ року випуску; 
г) телевізор__, №__ , 200_ року випуску; 
1.8. Сторони мають право користуватися майном іншої сторони, яке належить останній до реєстрації шлюбу, у відповідності до визначення майна. 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Я, _______, зобов'язуюсь забезпечити проживання своєї сім'ї в окремій квартирі, окремо від батьків протягом перших п'яти років подружнього життя. 
Або: 
Я, ______, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, ______, утримувати її непрацездатну матір - ______, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ___ грн. 
У зв'язку з цим при можливому поділі майна, яке буде набуто під час шлюбу, розмір моєї частки зменшується відповідно на суму___грн., що буде витрачена на утримання її матері. 
Або: 
У випадку розірвання шлюбу, я___, зобов'язуюсь забезпечити дружину (з дитиною ) однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку у місті____загальною площею не менш __ кв.м., а за наявності (двох) дітей і у разі їх проживання з (виховання) матір’ю — двокімнатною квартирою загальною площею 60 кв.м. в срок не пізніше ____ місяців з моменту росторгнення шлюбу 
  
2.2. Я, ________, зобов'язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _____, про що ставити до відома чоловіка. 
2.3. Придбання речей на суму більше ___ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя. 
2.4. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому моральну та матеріальну допомогу у розмірі не менше __ мінімальних заробітних плат щомісячно. 
2.5. Сторони зобов'язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, вжити всіх необхідних заходів для охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, встановлених даним договором. 
2.6. Ведення домашнього господарства приймаємо на себе в рівних обов'язках. 
2.7. Ми беремо на себе рівну відповідальність за утримання, виховання на навчання наших дітей. 
2.8. Жоден з членів подружжя не має права обмеживати одне одного у виборі занять, кола спілкування, видів спорту, тощо. 

3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
3.1. Ми погодились, що невиконання умов договору може вважатися підставою для розірвання шлюбу. 
3.2. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню . 
Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору 
3.3. У разі розірвання шлюбу майно, яке належало сторонам до реєстрації шлюбу, до складу майна, яке підлягає розподілу, не входить. 
3.4. При розірванні шлюбу спільне майно підлягає розподілу між двома сторонами в рівних частинах кожній (або______) 
3.5. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім'я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям, і не будуть підлягати врахуванню при розподілі майна подружжя. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу. 
4.2. Зміст статей 355, 362, 364 Цивільного кодексу України та статей 92-103 Сімейного кодекс України нам нотаріусом роз'яснено. Нотаріусом роз'яснено також правові наслідки вибраного сторонами правового режиму майна. 
4.3. Шлюбний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами в разі реєстрації шлюбу в органах РАЦСу. 
4.5 Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на __ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _____ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя. 
Підписи сторін 
Підписи свідків 
Посвідчувальний напис нотаріуса  

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги