При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Шлюбний договір (укладений у шлюбі) Друк
Понеділок, 11 травня 2009 18:18

 
Шлюбний договір (укладений у шлюбі)

м.Полтава                        "___"__________200_ року.

Ми, громадяни України, ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, 
та ________ (ідентифікаційний номер_ , паспорт серії __№___, виданий _______УВС України в ____області ____року), яка мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, надалі „СТОРОНИ", у присутності свідків: ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __, і ____, який мешкає за адресою: м._____, вул._____, буд.__, кв. __перебуваючи у шлюбі, зареєстрованому___200_року та маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям , уклали цей Шлюбний договір про наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ми домовилися зберегти особисту власність кожного з подружжя на майно, що придбане до реєстрації шлюбу. 
1.2. Майно, яке нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є особистою приватною властністью того із подружжя , на чиє ім’я воно зареєстровано. 
1.3. Майно , одержане кожним з нас в дар або внаслідок спадкування у період перебування у шлюбі, є особистою приватною власністю кожного з нас. 
1.4. На момент укладання цього договору ніяких майнових претензій та один до одного ми не маємо. 
1.5. Ми завіряємо цім договором, що на момент його укладання гр. ___на праві особистої власності належить: 
а) приватне підприємство «__», зареєстроване у___, №__, Код ЄДРПОУ  
б) квартира № _ у будинку __по вул.__, в м.__, яка складається з двох кімнат загальною площею __кв.м., право власності підтверджується договором купівлі -продажу від «_».__200_ року, посвідченим приватним нотаріусом ___ міського нотаріально округу___. (реєстраційний запис №__), та реєстраційним посвідченням № __ від «_»___200_ року, яке видане __міським бюро технічної інвентаризації; 
б) автомобіль марки____, державний номерний знак__, двигун №_, шасі №__, технічний паспорт серія _№__, що видан МРЕВ ДАІ м. ___ «_»__200_ року; 
в) грошові кошти в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___ 
1.6. Гр.______, на момент укладення цього договору, на праві особистої власності належить: 
а) житловий будинок_, що розташований у селі __ області та приватизована земельна ділянка площею __га з відповідними господарськими будівлями та спорудами 
б) грошові вклади в сумі __доларів США, які знаходяться на вкладі в «__»банку, МФО___ 
 в) акції компанії ___ в кількості __ на загальну суму номінальної вартості_____грн. 
г) телевізор__, №__ , 200_ року випуску; 
д) ювелірні прикраси, а саме_______ 
1.7. Майно , належне одному із подружжя відповідно цього договору не може бути визнано сумісною властністью, і при його відчужені любим засобом згода іншого з подружжя не потрібна. 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Я, ______, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, ______, утримувати її непрацездатну матір - ______, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ____ грн.. на утримання її матері . 
Або: 
У випадку розірвання шлюбу, я___, зобов'язуюсь забезпечити дружину (з дитиною ) однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку у місті____загальною площею не менш __ кв.м., а за наявності (двох) дітей і у разі їх проживання з (виховання) матір’ю — двокімнатною квартирою загальною площею 60 кв.м. в срок не пізніше ____ місяців з моменту росторгнення шлюбу .  
2.2. Придбання речей на суму більше ___ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя. 
2.3. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому моральну та матеріальну допомогу у розмірі не менше __ мінімальних заробітних плат щомісячно. 
2.4. Сторони зобов'язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, вжити всіх необхідних заходів для охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, встановлених даним договором. 
2.5. Ведення домашнього господарства приймаємо на себе в рівних обов'язках. 
2.6. Ми беремо на себе рівну відповідальність за утримання, виховання на навчання наших дітей. 
2.7. Жоден з членів подружжя не має права обмеживати одне одного у виборі занять, кола спілкування, видів спорту, тощо. 

3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
3.1. Ми погодились, що невиконання умов договору може вважатися підставою для розірвання шлюбу. 
3.2. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню . 
Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору 
3.3. У разі розірвання шлюбу майно, яке належить сторонам на правах приватної власності відповідно цього договору та майно, що належало сторонам до реєстрації шлюбу , до складу майна, яке підлягає розподілу, не входить. 
3.5. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім'я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям, і не будуть підлягати врахуванню при розподілі майна подружжя. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу. 
4.2. Зміст статей 355, 362, 364 Цивільного кодексу України та статей 92-103 Сімейного кодекс України нам нотаріусом роз'яснено. Нотаріусом роз'яснено також правові наслідки вибраного сторонами правового режиму майна. 
4.3. Шлюбний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами в разі його нотаріального посвідчення. 
4.5 Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на __ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _____ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя. 
Підписи сторін 
Підписи свідків 
Посвідчувальний напис нотаріуса  
 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги