За кого Ви проголосуєте в 2-му турі президентських виборів 2010?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Шлюбний договір (для громадян, які знаходяться у шлюбі)
Вівторок, 26 січня 2010 16:09

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. _______________ "__"___________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: гр-н ___________________ (прізвище, ім'я, по батькові), проживаючий за адресою: _______________________________________
і гр-ка _______________ (прізвище, ім'я, по батькові), що проживає за адресою: _____________________, одружені, зареєстрованому _______________________ (орган реєстрації) м. _______________ "__"__________ 20__ року, актовий запис Nо. _____, свідоцтво про шлюб Nо. ______, серія ______, з метою врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків як у шлюбі, так і у випадку його розірвання, іменовані надалі  "Чоловік і дружина", уклали даний договір про нижченаведене:

1. Загальні положення

1.1. Майно, нажите подружжям під час шлюбу, є загальною спільною власністю чоловіка й жінки, незалежно від того на чиї доходи воно було придбано. Майно, що належить кожному із подружжя до вступу в шлюб, отримане в період шлюбу кожним із чоловіка й жінки в дарунок, у порядку спадкування, а також по інших безоплатних угодах, що носять особистий характер, є власністю того із подружжя, кому майно належало до шлюбу або було передано в період шлюбу.
1.2. До спільного майна чоловіка й жінки належить майно, нажите подружжям під час шлюбу, а також доходи кожного із чоловіка й жінки від трудової, підприємницької й інтелектуальної діяльності. Володіння й користування майном здійснюється по обопільній
згоді.
1.3. Доходи цільового призначення (суми матеріальної допомоги, суми, виплачені у відшкодування збитку у зв'язку із втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я й т.п.) визнаються власністю того із подружжя, якому вони виплачені.

2. Особливості правового режиму окремих видів майна

2.1. Банківські вклади, зроблені подружжям під час шлюбу, а також відсотки по них  під час шлюбу й у випадку його розірвання є власністю того із чоловіка й жінки на ім'я якого вони зроблені.
2.2. Ювелірні прикраси, вироби з натурального хутра, придбані подружжям під час шлюбу, є під час шлюбу й у випадку його розірвання власністю того із чоловіка й жінки кому були придбані ці речі і хто ними користувався.

3. Додаткові умови

3.1. Громадянка ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) надає гр-ну (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________ у період шлюбу право користування й проживання із правом реєстрації постійного місця проживання - прописки у квартирі, розташованої за адресою: ____________________________________________. У випадку розірвання шлюбу право користування названим житлом (право проживання й реєстрації постійного місця проживання) у гр-на ___________________ припиняється. В наслідок цього, гр-н ________________ зобов'язаний протягом  _____ днів від дня розірвання шлюбу звільнити зазначене житло, припинивши реєстрацію по зазначеній вище адресі.
3.2. Подружній не несе відповідальності по угодах, зробленим іншим із подружжя без його письмової згоди.
3.3. Кожний із чоловіка й жінки несе відповідальність у відношенні прийнятих на себе зобов'язань перед кредиторами в межах належного йому майна.
3.4. Витрати на невіддільні поліпшення, зроблені в період шлюбу у квартирі, зазначеної в п. 3.1 (поточний і капітальний ремонт і т.п.), у випадку розірвання шлюбу, відшкодуванню не підлягають.

4. Заключні положення


4.1. Даний договір набуває чинності  з моменту його нотаріального посвідчення.
4.2. Чоловік і жінка вправі по обопільній згоді в будь-який момент укласти додаткову угоду до даного договору. Однобічна відмова від виконання даного договору не допускається. Суперечки й розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо сторони не прийдуть до спільної згоди, суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до  діючого законодавства України.
4.3. Витрати, пов'язані з посвідченням даного договору оплачує гр-н __________________.
4.4. Даний договір складений в 3-х екземплярах, по одному для кожної із сторін і один зберігається в нотаріуса ________________________.

Підписи сторін:
_____________________(__________________)

_____________________(__________________)