Договір
                   купівлі-продажу майнового паю 
  
с.Маківці, Пнівського району, Львівської області                    "__" ___ 200 __ р.

Власник майнового паю ___ (надалі - Продавець), з однієї сторони, 
та ____ (надалі - Покупець), з другої сторони, уклали цей договір на наступних умовах: 
1. Продавець продає, а Покупець купує належний Продавцеві майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства ____ номінальною вартістю _____ грн.
Право власності Продавця на майновий пай засвідчене Свідоцтвом про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) N __, виданим __ сільською радою ____ району.
2. Вартість продажу вказаного в п. 1 майнового паю визначена сторонами в розмірі ____ гривень.
Покупець сплачує зазначену суму Продавцеві наступним чином: терміном до "__" _____ 200 _ р. ____ гривень готівкою, терміном до "__" ____ 200 _р. продукцією ____, послугами___.
Розмір грошових сум, що сплачуються у визначені дати, збільшується відповідно до індексу інфляції.
3. При порушенні терміну сплати платежів, передбачених п. 2, Покупець сплачує Продавцеві неустойку в розмірі _% несплаченої суми за кожний день прострочки.
4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюватимуться чинним законодавством.
5. Договір складено в трьох оригінальних примірниках, по одному для Продавця, Покупця та нотаріальної контори. 
Додаток:
Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) (до примірника Покупця). Видане ___ "__" ___ 200 __ р.
 
Реквізити і підписи сторін: 


Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?