Договір 
           купівлі-продажу права на земельну частку (пай), 
                       посвідченого сертифікатом 


м. Львів                                                       "___"________20___р.
  Ми, що нижче підписалися, __________________________________, 
іменований в подальшому "Продавець", і __________________________, 
іменований в подальшому "Покупець", на підставі __________________
__________________________________________________________________ 
склали даний договір про таке: 

  1. Предмет договору 
  1.1. Продавець продав, а Покупець купив право на земельну 
частку (пай), посвідчене сертифікатом, площею __________ умовних 
кадастрових гектарів. 
  1.2. Місце розташування земельної частки 
(паю) ____________________________________________________________ 
  (сільрада, господарство, населений пункт) 
  1.3. Цільове призначення земельної частки (паю), посвідченої 
сертифікатом ____________________________________________________. 

  2. Ціна договору і умови оплати 
  2.1. Продаж права на земельну частку (пай), посвідченого 
сертифікатом, відбувся за _______________________________________. 
  (сума в гривнях) 
  2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________ 
банку ____________________________________________________________ 
  (реквізити банку)
перераховано _____________________________________________________ 
  (сума в гривнях)
_________________________________________________________________. 
  (назва платіжного документа та дата оплати) 

  3. Обов'язки сторін 
  3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором 
право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом, вільну 
від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в 
момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати. 

  4. Розгляд спорів 
  4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, 
вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі 
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому 
порядку. 

  5. Інші умови 
  5.1. Невід'ємною частиною договору є сертифікат на право на 
земельну частку (пай). 
  5.2. Цей договір, після нотаріального посвідчення, підлягає 
реєстрації районною державною адміністрацією за місцезнаходженням 
колективного сільськогосподарського підприємства, 
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського 
акціонерного товариства з внесенням відповідних змін до записів у 
Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай). 
  5.3. Даний договір складений в __________ примірниках, один 
  (кількість)
з яких зберігається у справах ___________________________________. 
  (назва державної нотаріальної контори,
__________________________________________________________________ 
  адреса розташування приватного нотаріуса) 

 Реквізити сторін: 

  Продавець _______________ Покупець ___________________ 

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Схожі матеріали