Справа №2-84/07р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2007 року     Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

в складі: головуючого судді - Чередников С.М. при секретарі - Ануфріївій Н.М. представник ВАТ КБ „Надра" Коваленко О.Д. представник ТОВ „Оксамит" Чуфістова Ю.Г. представник ОСОБА_2 - Коряк А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Лубни позовну заяву Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк „Надра", приватного підприємця ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми „Оксамит", ОСОБА_2, приватного нотаріуса Лубенського нотаріального округу ОСОБА_3, ЗАТ „УІСК „Інвестсервіс" про переведення прав покупця та визнання права власності, -

ВСТАНОВИВ:

ВАТ КБ „Надра" та п/п ОСОБА_1 звернулись до суду з позовом до відповідачів про переведення права покупця та визнання права власності, вказавши в заяві, що 09.02.2000 року п/п ОСОБА_1, а 03.09.2001 року ВАТ КБ „Надра" уклали з ТОВ ВКФ „Оксамит" договори оренди не житлового приміщення на АДРЕСА_1 на момент розгляду справи в суді пл. Володимирська / м. Лубни загальною пл. 16,3 та 150 кв.м, терміном до 31.01.2007 та 03.09.2011 року відповідно.

11.10.2006 року ТОВ ВКФ „Оксамит" продало орендоване позивачами приміщення за ціною 116458 грн. ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом. Вважають, що такими діями були порушені їх права , оскільки вони у відповідності до вимог ст.. 777 ЦПК України як добросовісні орендарі мають переважне право перед іншими особами на придбання проданого майна. Однак ТОВ ВКФ „Оксамит" не пропонувало їм викупити орендоване майно, позбавивши їх переважного права придбання об"єкту оренди. З метою відновлення їх права вважають за можливе провести заміну покупця в договорі купівлі-продажу, визнавши їх власником орендованого майна.

Прохають визнати за ними переважне право на придбання у власність орендованого ними приміщення: ВАТ КБ „Надра" в розмірі 150 кв.м., п/п ОСОБА_1 в розмірі орендованих нею 16,3 кв.м., перевівши на них обов"язки покупця за договором купівлі-продажу від 11.10.2006 року між ТОВ КВФ „Оксамит" та ОСОБА_2, визнавши за ними право власності на вказані приміщення. Представник ВАТ КБ „Надра" позов підтримує. ОСОБА_1 позов підтримує.

Представник ТОВ ВКФ „Оксамит" позов не визнає, доказів попередження орендарів про продаж приміщення суду не надав.

Представник ОСОБА_2 позов не визнає, оскільки ВАТ УБ „Надра" є недобросовісним орендарем, договір якого не посвідчено нотаріально, страхування орендованого приміщення у відповідності з договором не проведено, договір оренди не має всіх істотних умов, передбачених ЗУ „Про оренду державного та комунального майна, ОСОБА_4 орендувала приміщення за не посвідченим нотаріально договором оренди, не сплачувала орендної плати, що позбавляє позивачів вимог про переважне право на придбання предмета оренди.

Приватний нотаріус Лубенського нотаріального округу ОСОБА_3 прохає справу

слухати без її участі, покладається на думку суду.

ТОВ „УІСК „Інвестсервіс" прохає справу слухати без їх участі. КП „Лубенське МБТІ" прохає справу слухати без їх участі.

Заслухавши учасників процесу , дослідивши докази, суд вважає що позов підлягає задоволенню.

Згідно ст. 3 ЦК України загальними засадами цивільного судочинства є судовий захист цивільного права та інтересу на засадах справедливості, добросовісності та розумності.. Згідно ст. 15,16 ЦК України кожна особа має право на судовий захист свого права та інтересу в разі його порушення, якщо це не суперечить загальним засадам цивільного законодавства шляхом зміни правовідносин та визнання права.

Згідно ст. 759 ЦК України за договором оренди наймодавець передає наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно ч.2 ст. 777 ЦК України наймач, який належно виконує свої обов"язки за договором найму, у разі продажу речі, переданої у найм, має переважне право перед іншими особами на її придбання.

Згідно ст. 8 ЦК України, якщо цивільні правовідносини не врегульовані ЦК України, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини. Згідно ст. 362 ЦК України у разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлі за ціною, оголошеною для продажу. У разі продажу частки з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен оплатити покупець.

Згідно ст..793 ЦК України договір найму будівлі строком на 3 роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

Згідно прикінцевих та перехідних положень ЦК України /2003р/ п.9 до договорів, що були укладені до 1.01.2004 року і продовжують діяти після набрання чинності новим ЦК України, застосовуються правила цього Кодексі щодо підстав, порядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів незалежно від дати їх укладення. Згідно ст.. 257 ЦК України /1963 року/ договір оренди майна укладається у письмовій формі.

Згідно ст.. 28 ЗУ „Про оренду державного та комунального майна" орендареві забезпечується захист його права на майно нарівні з захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності.

Судом встановлено, що 09.02.2000 року приватний підприємець ОСОБА_1 уклала договір оренди з ТОВ ВКФ „Оксамит" 16,3 кв.м, відокремленого приміщення з окремим входом на АДРЕСА_2 терміном на 1 рік зі сплатою 50 грн. орендної плати щомісячно в касу бухгалтерії товариства, /а.с.27-28,34, 86,219-225/

10.02.2001 року, 30.11.2002 року, 02.08.2004 року, 02.06.2005 року, 10.02.2006 року договір оренди пролонговувався на умовах договору від 09.02.2000 року /а.с. 29-33/

03.09.2001 року АКБ „Надра" уклав з ТОВ ВКФ „Оксамит" договір оренди не житлового приміщення площею 150 кв.м, терміном до 03.09.2011 року зі сплатою 600 грн. орендної плати в місяць. 04.09.2001 року проводиться прийом-передача приміщення. Орендна плата сплачувалась своєчасно і в повному обсязі,    /а.с.8-10, 38/

В одному з банком приміщенні розташований приватний нотаріус ОСОБА_3, яка орендує у ТОВ ВКФ „Оксамит" дві кімнати пл. 14,7 та 11,7 кв.м, та Полтавська філія ЗАТ „У1СК „Інвестсервіс", яка орендує приміщення пл..11,8 кв.м, та не претендують на викуп орендованого приміщення, /а.с.34, 37-41/

11.10.2006 року ТОВ ВКФ „Оксамит" продало не житлове приміщення на АДРЕСА_2 загальною площею 224,5 кв.м., де розташовані орендовані приміщення учасників процесу приватній особі ОСОБА_2 за 116458 грн. без повідомлення орендарів про продаж приміщення і без пропонування їм викупити свою частку орендованого приміщення, /а.с. 11-12/

При продажу приміщення було порушено право орендарів на першочергове придбання орендованого приміщення, що зумовлює суд захистити порушене право. Спосіб захисту порушеного цивільного права передбачений діючим законодавством шляхом заміни покупця у договорі купівлі-продажу. Даний спосіб відновлення прав орендарів шляхом зміни правовідносин не ущімлює прав ТОВ ВКФ „Оксамит", яке влаштовує ціна проданого приміщення. ОСОБА_2 не є добросовісним покупцем, оскільки на момент придбання приміщення знала про те. що його орендують сторонні особи, які мають переважне право на його придбання, її права захищені шляхом повернення їй сплаченої нею суми коштів.

Доводи відповідачів про те, що ВАТ КБ „Надра" та п/п ОСОБА_1 є недобросовісними орендарями спростовується наявними у них договорами оренди, укладеними ТОВ ВКФ „Оксамит", якого влаштовувало до моменту продажу форма і суттєві умови договору оренди, порядок оплати за оренду приміщення, недоліки укладеного договору сторін, які при відсутності дій в порушення діючих законів та інтересів інших осіб мають право самостійно визначати способи власного господарювання. Договори оренди не підлягали нотаріальному посвідченню, оскільки вони були укладені за дії законодавства, яке цього не потребувало і пролонговувались у відношенні ОСОБА_1 на строк менше 1 року.

За таких обставин позовні вимоги позивачів слід задовольнити в повному обсязі з урахуванням того що приватний нотаріус ОСОБА_3 та Полтавська філія ЗАТ „УІСК „Інвестсервіс", які орендують окремі кабінети в проданому приміщенні, не претендують на орендовані ними приміщення, позов не заперечують.

Прийняття іншого рішення суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Керуючись ст.ст. 3,8,15,16,362,759,777 ЦК України, ст.ст. 5-11,212-215 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк „Надра", приватного підприємця ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми „Оксамит", ОСОБА_2, приватного нотаріуса Лубенського нотаріального округу ОСОБА_3, ЗАТ „УІСК „Інвестсервіс" про переведення прав покупця та визнання права власності задовольнити.

Визнати за ВАТ КБ „Надра" та п/п ОСОБА_1 переважне право на придбання у власність орендованого ними приміщення пл.. 105 кв.м, та 16,3 кв.м, відповідно на АДРЕСА_3.

Перевести на ВАТ КБ „Надра" за договором купівлі -продажу від 11.10.2006 року між ОСОБА_2 та ТОВ ВКФ „Оксамит" права та обов"язки покупця 150 кв.м, приміщення на АДРЕСА_4 вартістю 108003 грн.

Визнати за ВАТ КБ „Надра" право власності на 150 кв.м, приміщення наАДРЕСА_3 вартістю 108003 грн.

Перевести на п/п ОСОБА_1 права та обов'язки покупця за договором купівлі - продажу від 11.10.2006 року між ОСОБА_2 та ТОВ ВКФ „Оксамит" 16,3 кв.м, приміщення на АДРЕСА_3 вартістю 8455 грн.

Визнати за п/п ОСОБА_1 право власності на 16,3 кв.м, приміщення на АДРЕСА_4 вартістю 8455 грн.

Стягнути з ВАТ КБ „Надра" на користь ОСОБА_2 108003 грн. шляхом перерахування даної суми з депозитного рахунку 37313004000622 ТУ ДСА в Полтавській області, де вони зберігаються, на її користь.

Стягнути з п/п ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 8455 грн. шляхом перерахування даної суми з депозитного рахунку 37313004000622 ТУ ДСА в Полтавській області, де вони зберігаються, на її користь.

Рішення може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду протягом 20 днів з дня подачі заяви про апеляційне оскарження, яка подається до суду протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart