До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2

проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Третя особа: ________ обласна дирекція АКБ «Правекс - Банк», юридична адреса:______________________

Позовна заява

про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру

Я, Особа_1, був власником нерухомого майна - квартири №__ по вул.___________ в м._______, яка належала мені на підставі договору дарування квартири.

21 березня 2008 року ОСОБА_2 звернулася до постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і право» з позовною заявою до мене, Особи_1, про встановлення права власності на нерухоме майно квартиру №__ по вул.__________ у м.__________, витребування майна з чужого незаконного володіння – володіння гр. ОСОБИ_1, за невиконання умов договору позики № 1/02 - 07 від 01 лютого 2007 року, припинення ОСОБОЮ_1 користування кредитної лінії перед банком стосовно нерухомого майна квартири №__ по вул.__________ у м.__________ та визнання договору іпотеки зареєстрованого за № 2648 недійсним. Свої позовні вимоги ОСОБА_ обґрунтовувала тим, що 01 лютого 2007 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було укладено договір позики № 1/02 - 07, згідно якого ОСОБА_1 отримав грошові кошти в розмірі 80000 (вісім десят тисяч) грн., які зобов’язався повернути у повному обсязі у строк до 01.01.2008 р. У зв’язку з тим, що у зазначений термін грошові кошти повернуті не були ОСОБА_2 вимагала встановити за нею право власності на квартиру №__ по вул.__________ у м.__________. В якості доказів укладання договору позики ОСОБА_2 надала витяг з договору позики №1/02 від 01 лютого 2007 року зроблений суддею постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і право» 27.03.2008р, у п.9 якого зазначено, що вирішення всіх можливих спорів за цим договором у разі їх неможливості порозуміння по них між сторонами, сторони вирішують у постійно діючому третейському суді при асоціації «Бізнес і право».

{smscoin_key}14 квітня 2008 року постійно діючий третейський суд при асоціації «Бізнес і право» розглянувши в судовому засіданні позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про встановлення права власності на нерухоме майно квартиру №__ по вул.__________ у м.__________, витребування майна з чужого незаконного володіння - володіння гр. ОСОБИ_1, за невиконання умов договору позики № 1/02 -07 від 01 лютого 2007 року, припинення ОСОБОЮ_1 користування кредитної лінії перед банком стосовно нерухомого майна квартири №__ по вул.__________ у м.__________ та визнання договору іпотеки зареєстрованого за № 2648 недійсним,  задовольнив позовні вимоги ОСОБИ_2 та визнав дійсним договір позики № 1/02 - 07 від 01 лютого 2007 року, та встановив за ОСОБА_2 право приватної власності на нерухоме майно квартиру за адресою : №__ по вул.__________ у м.__________.

Я вважаю, що рішення постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і право» від 14 квітня 2008 року є незаконним, договір позики № 1/02 - 07 взагалі не укладався, грошові кошти не передавались та не отримувались, справа по якій прийнято рішення не підвідомча третейському суду відповідно до закону.

Правовідносини щодо укладання угоди позики, третейської угоди, що пов’язані з реалізацією сторонами прав власності на нерухоме майно врегульовані положенням Цивільного Кодексу України, Закону України «Про третейські суди» та іншими нормативно правовими актами законодавства України.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного Кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Стаття 1047 Цивільного Кодексу України встановлює що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа - незалежно від суми. На підтвердження укладання договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Відповідно до ст. 1051 Цивільного Кодексу України позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що грошові кошти не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором.

Витяг з договору позики № 1/02 - 07 від 01 лютого 2007 року, який зроблений суддею постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і право» не містить моїх, ОСОБИ_1, підписів, а тому не може свідчити про укладання між мною та відповідачем угоди - договору позики, у зв’язку з чим є всі підстави  для визнання недійсним договору позики № 1/02 - 07 від 01 лютого 2007 року.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про третейські суди» спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього закону. Стаття 12 Закону України «Про третейські суди» встановлює, що третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, а інша сторона проти цього не заперечує. Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору. У разі недодержання правил, передбачених цією статтею третейська угода є недійсною.

Витяг з договору позики № 1/02 - 07 від 01 лютого 2007 року зроблений суддею постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і право» п.9 якого містить третейську угоду, не містить підписів моїх підписів, та не може свідчити про укладання між мною та відповідачем третейської угоди, у зв’язку з чим необхідно визнати недійсною третейську угоду, яку містить витяг з договору позики № 1/02 - 07 від 01 лютого 2007 року зроблений суддею постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і право».

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 1046, 1047. 1051 ЦК України, ст.ст. 5, 12 ЗУ «Про третейські суди»,  ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

 ПРОШУ:

Визнати недійсною угоду - договір позики 1/02-07 від 01 лютого 2007 року.

Визнати третейську угоду, яку містить витяг з договору позики №1/02-07 від 01 лютого 2007 року, зроблений суддею постійно діючого третейського суду при асоціації «Бізнес і Право» 27.03.2008 року недійсною.

Визнати за мною, ОСОБОЮ_1 право власності на нерухоме майно квартиру №__, по вул.____________ в м.____________.

Додатки:

Дата                   Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart