До ________ районного суду м._________, адреса:__________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:____________________, тел.:________________________

Відповідач: управління Пенсійного Фонду України ________ району м.________, адреса:______________________

Позовна заява

про визнання дій протиправними та стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги до пенсії

На підставі ст. 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», я маю соціальний статус «Дитини війни». Згідно із вимогами ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», мені, як особі, що має статус «Дитини війни», з 01 січня 2006 року повинна виплачуватися грошова допомога у розмірі 30 % від мінімальної пенсії за віком.

Законом України «Про Державний бюджет на 2006 рік» від 20 грудня 2005 року, зупинено дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни». Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік», який набрав чинності 15 березня 2006 року, внесено зміни до ст. 110 Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік», якими  встановлено, що пільги особам, які мають соціальний статус «Дітей війни», у 2006 році запроваджуються поетапно, за результатами виконання бюджету у першому півріччі, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за погодженням з комітетом з питань бюджету Верховної Ради України. Однак, у 2006 році оплату особам, що мають статус «Дитини війни», щомісячної державної соціальної допомоги у вигляді надбавки до пенсії у розмірі 30 % від мінімальної пенсії за віком, впроваджено не було. Закони України «Про Державний бюджет на 2006 рік» та «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік», які діяли протягом 2006 року, неконституційними не визнано.

Пунктом 12 ст. 71 Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік», зупинено дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни». Рішенням Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян, визнано неконституційними положення п. 12 ст. 71 Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік». Згідно із ч. 2 ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, які визнано судом неконституційними, втрачають чинність зо дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Рішення Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року № 6-рп/2007 зворотної дії у часі не має, а тому на період часу до 09 липня 2007 року не поширюється. З цих підстав обґрунтованими є позовні вимоги саме з 09 липня 2007 року по 31 грудня 2007 року. Відповідно до вимог п.п. 41 розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», текст статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» викладено у наступній редакції: «Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), до пенсії або щомісячного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни. Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дане підвищення проводиться за їх вибором згідно з одним із Законів». Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року за № 10-рп/2008, у справі за конституційним поданням Верховного суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ст. 65 розділу 1, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу 2, пункту 3, розділу 3 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 67 розділу 1, п.п. 1-4, 6-22, 24-100 розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України), визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення п.п. 41 розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Це рішення Конституційного Суду України у даній справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дій положень статей зазначеного Закону, що визнаний неконституційним. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим для виконання на всій території України, остаточним і не може бути оскаржено. Також, рішенням Конституційного Суду України № 26-рп/2008 у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету), підтверджено висновки цього суду, які містяться у наведених вище рішеннях Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян та від 22 травня 2008 року № 10 рп/2008 у справі щодо предмету і змісту закону про Державний бюджет України, які полягають у тому, що Законом України «Про Державний бюджет України» не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України; що Законом України «Про Державний бюджет України» не можна вносити змін до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини, і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними, повинні використовуватися окремі закони. Виходячи з того, що рішення Конституційного Суду України є обов'язковими для виконання на всій території України, остаточним і такими, що оскарженню не підлягають, Кабінет Міністрів України повинен був, складаючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», виконати зазначені рішення Конституційного Суду України і не вносити цим законом змін до інших законів України. Верховна Рада України, приймаючи запропонований Кабінетом Міністрів України Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», також повинна була привести його у відповідність до чинного законодавства України, якими є зазначені рішення Конституційного Суду України. Недотримання цих вимог при ухваленні Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», дає суду підстави вважати право позивача на отримання щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30% мінімальної пенсії за віком порушеним і у 2009 році, а тому таким, що підлягає поновленню.      

З системного аналізу наведених вище норм чинного законодавства, рішень  Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року та від 22 травня 2008 року, норми ч. 2 ст. 152 Конституції України, випливає наступне, що з 09 липня 2007 року по 31 грудня 2007 року, а далі з 22 травня 2008 року, управління Пенсійного Фонду України ________ району м._________ повинно було нараховувати та сплачувати мені доплату до пенсії, як це передбачено ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» у редакції, яка діяла до 01 січня 2008 року, оскільки з моменту ухвалення Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності п. 12 ст. 71 Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік» та п. 41 розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ця норма втратила чинність та не підлягала застосуванню. Отже, відповідач, з 09 липня 2007 року по 31 грудня 2007 року, а далі з 22 травня 2008 року, мав діяти у відповідності із вимогами діючої норми ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», нараховувати та здійснювати мені доплату до її пенсії у розмірі 30% мінімальної пенсії за віком.

Отже, я згідно з вимогами ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», має право на отримання щомісячної доплати до пенсії у розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком. Розмір мінімальної пенсії за віком визначається тільки за правилами, передбаченими ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і іншого нормативно-правового акту, який би визначав цей розмір або встановлював інший розмір, немає.  

Орган з виплати пенсій - Пенсійний Фонд України, діє на підставі Положення про Пенсійний Фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01 березня 2002 року за № 121/2001. Згідно з п. 15 цього Положення, Фонд здійснює свої повноваження через свої територіальні управління. Відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», рішення про призначення та перерахунок пенсій приймаються районними управліннями Пенсійного Фонду України за місцем проживання пенсіонерів. Таким чином, обов'язок з нарахування та виплати мені доплати до пенсії покладено на управління Пенсійного Фонду України _________ району м. __________, за місцем мого мешкання.  

Також вважаю за необхідне зазначити наступне. Статтею 22 Конституції України встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Цією ж нормою Основного Закону України держава узяла на себе обов'язок забезпечення реалізації громадянами своїх конституційних прав. Нормою ч. 1 ст. 46 Конституції України встановлено, що громадяни мають право на соціальний захист у старості та у інших випадках, передбачених Законом. У нормах Закону України «Про соціальний захист дітей війни» реалізовано закріплене у ч. 1 ст. 46 Конституції України право на соціальний захист у старості громадян, які мають соціальний статус «Дитини війни», у вигляді доплати до пенсії у розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 6 Конституції України, органи влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах та відповідно до Законів України. Відповідно до вимог абзацу 1 пункту 1 Положення про Пенсійний Фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01 березня 2002 року за № 121/2001, Пенсійний Фонд України є центральним органом виконавчої влади. Згідно з цим Положенням, на Пенсійний Фонд України покладено обов'язок з призначення пенсій, підготовки документів для її виплати та забезпечення своєчасного і у повному обсязі фінансування та виплати пенсій. Пунктом 1.1. Положення про управління Пенсійного Фонду України у районах, містах і районах у містах, затвердженого постановою правління Пенсійного Фонду України від 30 квітня 2002 року за № 8-2, встановлено, що управління Пенсійного Фонду України у районах, містах і районах у містах, є органами Пенсійного Фонду України, які підвідомчі відповідно головним управлінням цього Фонду в автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також встановлено те, що управління Пенсійного Фонду України у районах, містах і районах у містах, створюють єдину систему органів Пенсійного Фонду України та мають своїм завданням забезпечення призначення та виплату пенсій. Таким чином, як видно із наведених нормативно-правових актів, обов'язок по нарахуванню та виплаті доплати до пенсії, яка передбачена Законом України «Про соціальний захист дітей війни», покладено саме на органи Пенсійного Фонду України.  

Враховуючи те, що згідно з нормою ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» держава узяла на себе обов'язок з виплати мені доплати до її пенсії у розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком, виконання якого поклала на центральний орган виконавчої влади - Пенсійний Фонд України, що діє через свій місцевий орган - управління, яке зі свого боку не вчинило жодної дії з нарахування мені грошових коштів та їх сплату, вважаю, що відповідач - управління Пенсійного Фонду України _______ району м._______, не виконав своїх обов'язків без поважних причин.  

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 64, 124, 152 Конституції України, ст.ст. 3, 6, 7 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», рішеннями Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року та 22 травня 2008 року, ст.ст. 3, 88, 118-120 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Визнати протиправною бездіяльність управління Пенсійного фонду України ______ району м._________ з нарахування та сплати мені щомісячної державної соціальної доплати до пенсії у розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком.  

Зобов'язати управління Пенсійного фонду України ____________ району м.________ здійснити перерахунок пенсії мені за період часу з 09 липня 2007 року і по 31 грудня 2007 року, та з 22 травня 2008 року і по 31 грудня 2009 року, з підвищенням її на 30 % від мінімальної пенсії за віком з розміру, встановленого ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», та провести її виплату.  

Стягнути з управління Пенсійного фонду України ________ району м.________ на мою користь судові витрати.

Додаток:

Дата               Підпис

Коментарі 

 
0 #308 Позовна заява діти війни 2010. Про визнання дій протиправними та стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги до пенсіїJacinto 19.01.2020 03:20
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just
too fantastic. I really like what you've
acquired here, really like what you are stating
and the way in which you say it. You make it entertaining
and you still take care of to keep it smart. I
can not wait to read much more from you. This is actually a
great web site.

My site ... Imogene: http://emon212.com
Цитувати
 
 
0 #307 Позовна заява діти війни 2010. Про визнання дій протиправними та стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги до пенсіїGarry 16.01.2020 03:10
There's certainly a great deal to find out about this subject.

I like all of the points you've made.

my webpage :: Debra: http://emeraldsearchgine.com
Цитувати
 
 
0 #306 Позовна заява діти війни 2010. Про визнання дій протиправними та стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги до пенсіїAnne 15.01.2020 04:19
Excellent weblog right here! Additionally your site quite
a bit up very fast! What web host are you using? Can I am getting your affiliate link for your host?
I desire my site loaded up as fast as yours lol

Also visit my site: Meagan: http://imdone2323.com
Цитувати
 
 
0 #305 lgmvwoveOnline Payday Loans 11.02.2018 00:46
small loans for bad credit simple loan online payday loans florida 500 fast cash
Цитувати
 
 
0 #304 ozvrvjfxOnline Homework Help 22.01.2018 00:48
homework help help with homework homework help https://homeworkhelp.us.com - homework help
Цитувати
 
 
0 #303 ycsyngvoOnline Loan 20.01.2018 09:19
cash advance loan cash loans online payday loans no credit check lenders paydayloan
Цитувати
 
 
0 #302 dmumfctxPaydayloan 20.01.2018 08:05
personal loan lenders payday advance payday advance advance payday
Цитувати
 
 
0 #301 etchzpqoOnline Loan 20.01.2018 03:29
payday loans for people with bad credit online loan no fax cash advance payday loans in houston texas
Цитувати
 
 
0 #300 vubfashqInstant Online Loans 16.01.2018 03:30
loans no credit check loans no credit check loans no credit check personal loan no credit check
Цитувати
 
 
0 #299 hnrfznmhLoans For Bad Credit 13.01.2018 06:28
advance cash payday loan easy approval payday loans payday loans online payday cash loan
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart