До Господарського суду м. __NN___

ПОЗИВАЧ: АТ „Банк”
                         (01004, м. NN, вул. N, х/х)
Тел.: +38  000-00-00
ВІДПОВІДАЧ:  фізична особа-підприємець
 ОСОБА_1
                         (АДРЕСА_1)
                         фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 
                         (АДРЕСА_1)
ЦІНА ПОЗОВУ: 10740,95 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

         

Акціонерне товариство „Банк” в особі філії „АА” АТ „Банк” (далі - АТ „РК”) звертається до господарського суду міста NN з позовною завою до фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 (далі -СПД ОСОБА_1.) та ОСОБА_2 (далі -СПД ОСОБА_2.) про стягнення 10740,95 грн., з яких: заборгованість за кредитом -7700,51 грн., заборгованість по відсотках за користування кредитом -1827,90 грн., пеня -1037,54 грн., заборгованість по комісії -155,00 грн., заборгованість за договором банківського рахунку - 20,00 грн.                                                    

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачами зобов'язань по кредитному договору № ------ від 08.09.2006, договору поруки №-------П, договору банківського рахунку та на норми статей Цивільного кодексу України.                    

Клопотання позивача про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та грошові кошти відповідача з урахуванням норми статті 66 Господарського процесуального кодексу України судом залишене без задоволення як необґрунтоване і безпідставне у зв'язку з відсутністю доказів в підтвердження викладених у клопотанні обставин.                            

У судовому засіданні представник позивача надав заяву про зміну позовних вимог та просить суд стягнути з відповідачів, як солідарних боржників 10720,95 грн., з яких: заборгованість за кредитом -7700,51 грн., заборгованість по відсотках за користування кредитом -1827,90 грн., пеня -1037,54 грн., заборгованість по комісії -155,00 грн., та стягнути з СПД ОСОБА_2. заборгованість за договором банківського рахунку - 20,00 грн.                                    Тож, відповідно до статей 230, 231 Господарського кодексу України № 436-ІV від 16.01.2003 у разі порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня). Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.                                            

Відповідно пункту 4.1 у випадку несвоєчасного погашення заборгованості за кредитом та/або відсотків за користування кредитом, Позичальник сплачує Кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на протязі існування простроченої заборгованості, від суми відповідного непогашеного платежу за кожен день прострочення.        

Позивачем нарахована пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків по кредиту у сумі 1037,54 грн., розрахунок якої здійснений з урахуванням частини 6 статті 232 Господарського кодексу України та перевірений судом, у зв'язку з чим позовні вимоги про стягнення пені за несвоєчасне повернення кредиту та погашення відсотків по кредиту підлягають задоволенню.                

Крім цього, позивачем, з посиланням на пункт 1.5 Договору, заявлена до стягнення сума простроченої комісії за управління  кредитною заборгованістю на загальну суму 155,00 грн.        

Відповідно пункту 1.5 Договору щомісячно протягом перших п'яти робочих днів Позичальник сплачує Кредитору комісію за управління кредитною заборгованістю в розмірі 25,00 грн., що складає 0,1 % від суми кредиту.                                            

Докази сплати Позичальником суми простроченої щомісячної комісії за управління кредитною заборгованістю у розмірі 130,00 грн.  та поточної щомісячної комісії  у розмірі 25,00 грн. відсутні, у зв'язку з чим вказана сума заборгованості також підлягає стягненню з відповідача.    Відповідно до статей 541, 543 Цивільного кодексу України солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання. У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере участі. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором.        

01.07.2008 за вих. № 1600/671 позивач надіслав на адресу Поручителя листа з повідомленням про виникнення у Позичальника перед Кредитором суми заборгованості по сплаті кредиту та нарахованих і несплачених відсотків за користування кредитом, та з вимогою сплатити вказану суму заборгованості.                                                

Таким чином, позивачем дотримано вимоги частини другої пункту 3.2 Договору поруки та належним чином повідомлено Поручителя про виникнення заборгованості Позичальника перед Кредитором.                                                        

За таких обставин позовні вимоги щодо стягнення суми заборгованості у розмірі 10720,95 грн. у порядку солідарного обов'язку з СПД ОСОБА_1 суд вважає такими, що також підлягають задоволенню.                                                    

21.02.2006 між позивачем та СПД ОСОБА_2 укладений договір №25/03 банківського рахунку, згідно умов якого позивач взяв на себе зобов'язання по обслуговуванню банківського рахунку відповідача, а СПД ОСОБА_2. зобов'язалась своєчасно здійснювати оплату за виконані позивачем операції та надані послуги згідно з встановленими ним тарифами.                    

Позивач свої зобов'язання за договором банківського рахунку виконав належним чином, про що свідчать оборотні відомості по рахунку СПД ОСОБА_2.                            

Але відповідач взяті на себе зобов'язання по сплаті наданих позивачем послуг виконав не у повному обсязі, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість перед позивачем у сумі 20,00 грн.    Докази погашення відповідачем цієї заборгованості на день прийняття рішення відсутні, у зв'язку з чим вказана сума заборгованості підлягає стягненню з СПД ОСОБА_2.            

Витрати позивача по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до частини другої статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідачів.                                        

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 75, 82, 84-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ :
1. Позов задовольнити повністю.
2. Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, п/р НОМЕР_2 у філії „АА” АТ „РК”, МФО ХХХХХ) та суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2п/р НОМЕР_3 у філії „АА” АТ „РК”, МФО 384845) як солідарних боржників на користь акціонерного товариства „Банк” (АДРЕСА__) заборгованість у сумі 10720,95 грн. (десять тисяч сімсот двадцять грн. 95 коп.), у тому числі: заборгованість по кредиту -7700,51 грн., несплачені відсотки -1827,90 грн., пеня за несплачений кредит та відсотки -1037,54 грн., комісія за управління кредитною заборгованістю -155,00 грн.; витрати по сплаті державного мита у сумі 107,21 грн. (сто сім грн. 21 коп.); витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118,00 грн. (сто вісімнадцять грн. 00 коп.).

 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart