До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, юридична адреса:__________________, тел.:_________________

Відповідачі: Особа_2підприємство «НАЗВА», юридична адреса:________________________,

тел:____________________________

Особа_3, проживає за адресою:________________________,

тел:__________________________

Державний департамент інтелектуальної власності України МОН України, адреса:________________________

Позовна заява

про визнання недійсними патентів України

Згідно публікацій в офіційному бюлетені "Промислова власність", 15.06.2006р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки №____________ від 28.04.2006 р. зареєстрував на ім'я Особи_2 підприємства «НАЗВА» та Особи_3 корисну модель "Наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації" та видав патент України №__________.

15.05.2006р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки №___________ від 20.03.2006 р. зареєстрував на ім'я Особи_2 та Особи_3 корисну модель "Спосіб подавання реклами" та видав патент України №___________.

Зазначені корисні моделі, не відповідають умовам патентоздатності оскільки не є новими в зв'язку з тим, що сукупність ознак даних корисних моделей моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок на їх реєстрації.

 Згідно положень п.1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Згідно п.2 ст.6 вказаного Закону об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до п.4. ст.6 Закону пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Відповідно до п.п.2-4 ст.7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

{smscoin_key}Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Ухвалою суду від 17.10.2007 року по справі №__________, яка розглядається _________ районним судом м.___________ була призначена судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено експертам Київському науково - дослідному інституту судових експертиз.

Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №______ від 04.07.2008 року встановлено, що:

1. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №__________ не є новою по відношенню до відомостей, розкритих у корисній моделі за патентом Російської Федерації №_________.

2. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №_______ є новою по відношенню до сукупності суттєвих ознак винаходу "Транспортное средство" № ______________ за патентом Російської Федерації №____________.

3. Корисна модель за патентом України № __________ була частиною рівня техніки на дату подання заявки, на підставі якої був виданий цей патент.

4. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №__________ не є новою по відношенню до сукупності суттєвих ознак корисної моделі "Передвижная реклама" за патентом Російської Федерації №__________.

5. Сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №____________ є новою по відношенню до сукупності суттєвих ознак винаходу "Транспортное средство" № ___________ за патентом Російської Федерації №___________.

6. Корисна модель за патентом України № ____________ була частиною рівня техніки на дату подання заявки, на підставі якої був виданий цей патент.

Вищезазначений висновок експерта є таким, що повністю узгоджується з поданими матеріалами справи.

Існує невідповідність корисних моделей за деклараційними патентами України № __________ від __________ року та №_________ від __________ року умовам патентоздатності.

Відповідно до п. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності.

Позовні вимоги до Державного департаменту інтелектуальної власності про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі про визнання недійсними деклараційних патентів України №________ та №_________ також прямо випливають з позовної вимоги про визнання недійсними патентів, а тому повинні бути задоволені.

Згідно ст. 88 ЦПК України стороні на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

Враховуючи те, що відповідно до п.1 ст. 25 Закону патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, а також той факт, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власника патенту України, вважаю, що саме з відповідачів Особи_2 та Особи_3 на мою користь підлягають стягненню судові витрати пов'язані з розглядом справ, відповідно до задоволених вимог.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 6, 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", керуючись ст.ст. 3, 88, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Визнати недійсним повністю патент України № ________ від 15.06.2006 року на корисну модель "Наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації", зареєстрований на ім'я Особи_2 підприємства "Назва" та Особи_3.

Визнати недійсним повністю патент України № ________ від 15.05.2006 року на корисну модель "Спосіб подавання реклами", зареєстрований на ім'я Особи_2 підприємства "НАЗВА" та Особи_3.

Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України №_________ на корисну модель від 15.05.2006 року.

Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України №_________ на корисну модель від 15.06.2006 року.

Стягнути з Особи_2 підприємства "НАЗВА" та Особи_3 на користь Особи_1 судові витрати пов'язані з розглядом справи: судовий збір в сумі - _____ грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи - _____ грн., витрати по проведенню судової експертизи - _________ грн., а всього ___________ грн.

Додаток:

Дата                 Підпис{/smscoin_key}

Коментарі 

 
0 #6 Зразок. Позовна заява про визнання недійсними патенту УкраїниRalph 02.01.2020 08:46
Look into my page - {калькулятор: https://Calculator365.ru/
Цитувати
 
 
+2 #5 право на захист своїх прав у судіЮрій 10.03.2011 08:35
Не маю можливості проїзду до свого будинку, тому що цей тупіковий проїзд, довжиною 36 метрів, з поворотом у кінці на 90 градусів, створений міською радою всупереч вимог п.3.22 ДБН 360-92**. До генерального плану міста не було внесено містобудівне обгрунтування коли створювали цей проїзд. Рішення бувшого начальника відділу містобудування райдержадмініст рації, стосовно створення проїзду, скасовані новим начальником як протизаконні. Інспектор держархбудконтр олю за дозвіл на забудову цього проїзду і прилеглої території притягнутий до відповідальност і за корупцію.Українські суди відмовили в задоволенні моїх позивних вимог по питанню приведення проїзду до вимог державних будівельних норм. Що робити далі?
Цитувати
 
 
+2 #4 Шановний Олександр!Администратор 27.02.2011 10:24
Даний напис означатиме, що дана постанова не пiдлягатиме негайному виконанню, а може бути оскаржена платником податкiв протягом 10 днiв в апеляцiйному порядку. Якщо ж апеляцiйн. скарги не буде - постанова набуде чинностi через десять днiв пiсля ii проголошення. Тобто, юридично й фактично платник може сплатити заборгованiсть iз податкiв до бюджету через 10 днiв пiсля проголошення постанови.

Цитую Сашко:
Доброго вечора. У мере таке до вас запитання. Мені прийшла судова постанова в якій мене забовязує суд сплатити певні кошти в бюджет за не сплату податків. Але суть не втому. На звороті постанови ручкою написано "Дана постанова не набула законної сили". Що саме означає цей напис?

Насамперед дякую за допомогу
Цитувати
 
 
+1 #3 RE: Зразок. Позовна заява про визнання недійсними патенту УкраїниСашко 24.02.2011 21:37
Доброго вечора. У мере таке до вас запитання. Мені прийшла судова постанова в якій мене забовязує суд сплатити певні кошти в бюджет за не сплату податків. Але суть не втому. На звороті постанови ручкою написано "Дана постанова не набула законної сили". Що саме означає цей напис?

Насамперед дякую за допомогу
Цитувати
 
 
0 #2 УточненняАдминистратор 24.02.2011 14:55
Цитую Галина:
Будьласка, якщо можна, хлтіла б отримувати коментарі і зразки процесуальних документів у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Цитую Галина:
Будьласка, якщо можна, хлтіла б отримувати коментарі і зразки процесуальних документів у сфері захисту прав інтелектуальної власності


Які саме документи вас цікавлять?
Цитувати
 
 
0 #1 Інтелектуальна влачністьГалина 23.02.2011 04:24
Будьласка, якщо можна, хлтіла б отримувати коментарі і зразки процесуальних документів у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart