Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

Право власності: визнання права власності, захист права власності. Зразки позовних заяв

Право власності - сукупність юридичних норм, що закріплюють і охороняють приналежність (присвоєність) матеріальних благ певним особам або колективам, що передбачають обсяг і зміст прав власника у відношенні приналежного йому майна, способи й межі здійснення цих прав.

Право власності полягає в тому, що власник за своїм розсудом володіє, користується й розпоряджається належним йому майном. Власник може передавати свої права по володінню, користуванню й розпорядженню майном іншій особі, використати майно як  предмет застави або обтяжувати його іншим способом, передавати своє майно  у власність або управління іншій особі, а також робити у відношенні нього будь-які дії, які не суперечать закону. Власник вправі використати своє майно для будь-якої підприємницької діяльності, не забороненої законом. Об'єктами права власності можуть бути підприємства, майнові комплекси, земельні ділянки, гірські відводи, будинки, спорудження, устаткування, сировина й матеріали, гроші, цінні папери, інше майно  виробничого, споживчого, соціального, культурного, іншого призначення, а також продукти інтелектуальної й творчої праці. Об'єктами інтелектуальної власності є здобутки науки, літератури, мистецтва й інших видів творчої діяльності в сфері виробництва, в тім числі відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки, "ноу-хау", торговельні таємниці, товарні знаки, фірмові найменування і знаки обслуговування.

Нормальний  цивільний  оборот  припускає  не  тільки  визнання  за  суб'єктами  певних  цивільних  прав, але й  забезпечення  їх  надійної  правової  охорони. Речові  права  й  право власності  зокрема    не  є  виключенням.

Захист прав власності - юридичні гарантії, що забезпечують неприпустимість порушення прав і інтересів власника. В Україні здійснюється судом на основі правових норм, встановлених Конституцією України, Цивільним кодексом України. Власник має право витребувати своє майно із чужого незаконного володіння. Якщо власність придбана в особи, що не мала права його відчужувати (про що набувач не знав), то власник вправі зажадати її від набувача у випадку, коли майно загублене власником або особою, якій було передано власником у володіння, або викрадено в того або іншого, або вибуло з їхнього відання іншим шляхом мимо їхньої волі. Припинення права власності у зв'язку з рішенням державного органа, спрямованим на вилучення майна (у тому числі рішенням про вилучення земельної ділянки, на якому перебувають приналежні власникові будинок, інші будови, спорудження або насадження), допускається лише в порядку, установленому законодавчими актами або її суб'єктів, з наданням власникові рівноцінного майна або відшкодування йому збитків, заподіяних припиненням права власності.

   Показати #  
# Заголовок Статті Перегляди
1 Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу недійсним 17102
2 Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна 16283
3 Заява про визнання права власності на недобудову (об’єкт незавершений будівництвом) 13294
4 Позовна заява про виділення в натурі частки із спільної часткової власності 26771
5 Позовна заява про визнання права власності та зобов’язання зареєструвати право власності 29365
6 Позовна заява про визначення розміру ідеальних часток у праві спільної сумісної власності 10848
7 Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований житловий будинок 15695
8 Позовна заява про визнання права власності та про зобов’язання вчинити дію (перепланування квартири) 8391
9 Позовна заява про визнання права власності на майнове право вимоги оформлення права власності на квартиру та винесення заборони вчиняти дії 11302
10 Зразок. Позовна заява про визнання нерухомого майна та земельної ділянки особистою приватною власністю 15166
11 Позовна заява про визнання права власності на майновий пай 11277
12 Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння 13598
13 Позовна заява про поділ в натурі частини житлового будинку та земельної ділянки у визначених межах 13069
14 Позовна заява про визнання права власності на квартиру 18411
15 Позовна заява про визначення часток у спільній сумісній власності 12721
16 Позовна заява про визнання права власності на частину квартири 10478
17 Позовна заява про захист порушених прав на житло 9466
18 Зустрічна позовна заява про втрату права власності на жиле приміщення в зв'язку з випадковим знищенням цього приміщення 9359
19 Позовна заява про визнання права власності на майно, виключення з акту опису майна та звільнення з-під арешту 12453
20 Позовна заява про припинення права особи на частку у спільному майні 13548
21 Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності 10043
22 Позовна заява про поділ житлового будинку в натурі між власниками (виділення частки) 12302
23 Позовна заява про зміну часток власників житлового будинку 7237
24 Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж 12179

Онлайн помічник

SiteHeart