До ________ районного суду м.___________

адреса:_____________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________,

Відповідач: державне підприємство "Вугілля" (далі ДП "Вугілля")  юридична адреса:___________________, тел.:__________________

Позовна заява

про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві

Я - ОСОБА_1 з 02 вересня 2003 року працював машиністом гірничо-виймальних машин на шахті "_________" і був звільнений з роботи 05 січня 2006 року на підставі п.2 ст.40 КЗпП України в зв'язку з невідповідністю займаній посаді за станом здоров'я.

До таких наслідків призвело те, що 21 квітня 2005 року під час виконання робіт в шахті "______", яка є відокремленим структурним підрозділом ДП "Вугілля" зі мною трапився нещасний випадок ____________________________. Даний факт підтверджується тим, що 12 травня 2006 року ДП "Вугілля" в особі відокремленого структурного підрозділу шахта "_________" склало акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом за формою Н-1, який стався зі мною, ОСОБОЮ_1, 21 квітня 2005 року, що стверджується даним актом.

Внаслідок завданих травм я був змушений проходити курс лікування в «__________» лікарні, який тривав з «__»________року по «__»_______ року. Після проходження курсу лікування рішенням ___________ МСЕК мені встановлено 70% втрати професійної працездатності і визнано інвалідом другої групи. Даний факт підтверджується довідкою МСЕК серії ВЛН №_________ від 05 січня 2007 року.

{smscoin_key}Періодично я змушений знаходитися на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у зв'язку з отриманим професійним захворюванням - післятравматичною правобічною радикулопатією з вираженим больовим синдромом, що підтверджується медичними виписками та епікризами.

Заподіяна мені шкода випливає з трудових правовідносин і має відшкодовуватися роботодавцем, який не створив безпечних умов праці, тобто ДП "Вугілля".

Моральна шкода, яка мені заподіяна полягає у фізичному болю та стражданнях, які я зазнав безпосередньо під час травмування так і ті, котрі я переношу і по теперішній час.

Моє життя після травми зазнало суттєвих змін. Я був звільнений з роботи у зв'язку з неможливістю за станом здоров'я продовжувати дану роботу, яка була єдиним джерелом існування для мене і моєї сім'ї. Мене систематично турбує біль у спині через що я періодично звертаюся за допомогою до лікарів і прохожу лікування. Так як на моєму утриманні знаходиться сім'я, то я змушений докладати додаткових зусиль для організації свого життя.

Нормами Конституції України, зокрема ст.21, ст.43, ст.46 передбачені права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

Відповідно до ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно зі ст.237-1 КЗпП України відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику проводиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Як вбачається з п.10 Акту №19 за формою Н-1 винних осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці не встановлено. У п.7 цього Акту комісією не вказано причини нещасного випадку, що стався зі мною. Крім того відсутні будь-які факти які б свідчили про порушення мною вимог нормативних актів про охорону праці.

Відповідно до вимог частин 2, 3, 5 ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.

Вищенаведені обставини дають мені підстави стверджувати, що діями відповідача ДП "Вугілля" в особі ВСП шахта "__________", який не забезпечив безпечні умови праці мені заподіяно моральну шкоду.

Відповідно до ст.23 ЦК України моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, у душевних стражданнях, які вона зазнає.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.21, ст.43, ст.46 Конституції України, ст.153, ст.173, ст.237-1 КЗпП України, ст.23 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Стягнути з державного підприємства "Вугілля" в мою ОСОБИ_1 користь 25000 гривень на відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві та 300 (триста) гривень витрат понесених за надання правової допомоги, а всього 25300 гривень.

Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:

Дата             Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации