До __________ районного суду м._________ адреса:_____________________________

Заявник: державна податкова інспекція м._______________, адреса:______________________, тел.:_________________________

Заінтересовані особи: приватне підприємство «Назва», юридична адреса:______________________,

Акціонерний комерційний банк «НазваБанк», адреса:_______________________, тел.:__________________________

Заява

про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю

16 квітня 2007 року ПП «Назва» зареєстровано та узято на облік, як платник податків.

04 червня 2008 року працівниками податкової інспекції здійснено вихід за місцем реєстрації підприємства, і внаслідок того, що за цим місцем воно відсутнє, складено акт № 3709/1501/34954830. Внаслідок відсутності підприємства за  місцем реєстрації з метою недопущення завдання збитків економічним інтересам держави у вигляді ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах у вигляді податків та зборів, виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки підприємства з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період часу з 17 квітня 2007 року по 01 липня 2008 року. За цей період часу підприємство задекларувало проведення фінансово-господарської діяльності на суму 12596010 гривень. Однак відсутність цього платника податків за своєю юридичною адресою, унеможливлює проведення такої перевірки. З метою визначення податкових зобов’язань, упередження ухилення від оподаткування, вивчення кола контрагентів, всебічного, повного та об’єктивного вивчення фінансово-господарської діяльності ПП «Назва», необхідно отримати у АКБ «НазваБанк» інформацію, що містить банківську таємницю, за період часу з 18 січня по 01 липня 2008 року.

Відповідно до вимог ст. 1076 ЦК України, відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам та їх представникам, або іншим особам, у тому числі органам державної влади, їх посадовим і службовим особам, виключно у випадках та у порядку, встановлених законом про банки та банківську діяльність.

{smscoin_key}Згідно з вимогами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є : відомості про стан рахунків, у тому числі стан кореспондентських рахунків у Національному Банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ним угоди. Однак, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», органи державної податкової служби контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів, та здійснюють у межах своїх повноважень контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку.  Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», органам Державної податкової служби надано право на одержання від банківських установ довідок та (або) копій документів про обсяг та обіг коштів на рахунках платників податків (у тому числі і про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької діяльності) лише на підставі рішення суду.

Листом першого заступника голови правління АКБ «НазваБанк» від 03 липня 2008 року за № 8959/10/15-129 від 03 липня 2008 року, у наданні інформації на запит державної податкової інспекції м._____________ щодо господарської діяльності ПП «Назва», відмовлено. З цих підстав вважаю, що заява Державної податкової інспекції м.___________ про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, підлягає задоволенню, так як завданнями цього органу є контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати суб’єктами господарювання податків і зборів (обов’язкових платежів).

У відповідності до вимог п. 6 ст. 367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємниця щодо юридичних та фізичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1076 ЦК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 3, 215, 287-290, 367 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо приватного підприємства «НАЗВА» (код ЄДРПОУ _________), юридичною адресою якого є б. № __ по вул. ______ у м. _________, а саме: надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку приватного підприємства «Назва» за № __________ за період часу з 18 січня по 01 липня 2008 року, із зазначенням контрагентів та призначенням проведених платежів;

надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку приватного підприємства «Назва» №____________ за період часу з 18 січня по 01 липня 2008 року, із зазначенням контрагентів та призначення проведених платежів;  

надати інформацію щодо осіб, які були уповноважені підписувати банківські документи за розрахунковими банківськими рахунками за період з 18 січня по 01 липня 2008 року.      

Зазначену інформацію надати працівникам державної податкової інспекції м. ___________ (адреса:__________________, індекс____).

Рішення допустити негайному виконанню.

Додаток:

Дата             Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart