До _________________ районного

(міського) суду ______________

ЗАЯВНИК ______________________

(п.і.п.б., адреса)

ЗАЦІКАВЛЕНА ОСОБА_____________

_____________________________

(назва установи, що видала

документ, її адреса)

 

Заява

про визнання втраченого цінного паперу недійсним 

______ (вказати: коли, на які цінності, яка установа видала заявнику документ на пред'явника). Втрачений документ має такі характерні ознаки ______ (докладно їх описати). Втрата даного документа сталася за таких обставин ____.

Згідно зі ст.ст. 260 - 61 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Визнати _____ (вказати назви втраченого документа та у станови, що його видала) недійсним.

2. В порядку підготовки справи до слухання винести ухвалу про заборону установі, яка видала цінний папір, провадити видачу вкладу або облігацій за втраченим цінним папером, а також зробити публікацію про виклик держателя цінного паперу до суду.

3. Викликати свідків ______ (п.і.п.б., адреса).

Додаток:

1. Наявні письмові докази,

2. Копія заяви на ___ арк.

3. Квитанція про сплату державного мита.  

Дата                     Підпис

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart