До _________________ районного

(міського) суду ______________

ЗАЯВНИК ______________________

(п.і.п.б., адреса)

ЗАЦІКАВЛЕНА(І) ОСОБА(И)_______

_____________________________

(найменування, адреса)

 

Заява

про встановлення факту родинних відносин 

Я та ______ є (прізвище, ім 'я та по батькові) родичами _____. (вказати ступінь родинності). Однак документи, що підтверджують нашу родинність, не збереглися (збереглися, але в них допущені помилки) з причи ________. Зараз виникла необхідність _______ (вказати причини встановлення ______ родинності: для отримання свідоцтва про право на спадщину; для _____ оформлення права на пенсію, в разі втрати годувальника). З метою поновлення актового запису про народження (свідоцтва про шлюб) я звертався в органи РАЦС, але мені було відмовлено в задоволенні прохання з тих підстав, що ______ (підстави відмови). Наші родинні, відносини підтверджуються _______ (навести докази, що підтверджують наявність родинних відносин, зокрема, документи, акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про родинність).

Згідно зі ст. 256 - 258 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Встановити, що я _______ (п.і.п.б.) є сином (дочкою, дружиною, чоловіком, племінником(цею) і т. і н.).

2. Викликати свідків ______ (п.і.п.б., адреса).

Додаток:

1. Докази, що підтверджують наявність даного юридичного факту (документи, акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про родинні відносини).

2. Довідка органів РАЦС про неможливість поновлення свідоцтва Про народження або про шлюб заявника чи осіб, стосовно яких подана заява.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Копії заяви (за кількістю зацікавлених осіб).  

Дата                      Підпис

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart