До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Заявник: ТОВ «СД» юридична адреса:__________________, тел.:_________________

Заінтересовані особи: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

ТОВ «СВФ К» юридична адреса:__________________, тел.:_____________________

Заява

про встановлення юридичного факту належності на праві власності квартири

Між ТОВ «СД» та ТОВ «СВФ К» 31 липня 2008 року укладено договір № ДР.077.22 про резервування квартири для передачі її у власність. Згідно з цим договором ТОВ «СД» повинен придбати у ТОВ «СВФ К» емітовані ним облігації, а ТОВ «СВФ К» повинен зарезервувати за ТОВ «СД» двокімнатну кв. № 22 у б. № 77а по вул._________ у м. _________ для передачі цієї квартири у його власність шляхом погашення придбаних ним облігацій. На виконання умов договору ТОВ «СД» 01 серпня 2008 року уклало із ПАТ «КБ «ПриватБанк», яке діяло в інтересах ПВІФ «К СМ» ТОВ «КУА АПФ «А-К», договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-832-08 Ар1/ДР.077.22 та придбало 7790 штук облігацій емітованих ТОВ «СВФ К» на суму 429000 гривень.

10 жовтня 2008 року, згідно з актом пред’явлення облігацій до погашення, ТОВ «СД» передав ці облігації ТОВ «СВФ К», як оплату вартості кв. № 22 у б. № 77а по вул. __________ у м._________ і у цей же день цими товариствами складено акт прийому-передачі від ТОВ «СВФ К» до ТОВ «СД» зазначеної квартири. Однак, враховуючи те, що згідно з вимогами ст. 328 ЦК України, право власності повинно набуватися на підставах, які не заборонено законом, зокрема з правочинів, ТОВ «СД» звернулося із позовом до ТОВ «СВФ К» та Особи_2 про визнання договору придбання квартири дійсним та визнання права власності на цю квартиру. Рішенням третейського суду від 19 січня 2009 року визнано договір ТОВ «СД» про придбання кв. № 22 у б. № 77а по вул.________ у м.________ дійсним та визнано право власності за ним на цю квартиру.

{smscoin_key}На підставі цього рішення ТОВ «СД» звернувся до ПП ПБТІ «Інвентаризатор» із листом № 221 від 25 травня 2009 року про реєстрацію за ним права власності на кв. № 22 у б. № 77а по вул.____________ у м.___________. Однак ПП ПБТІ «Інвентаризатор» своїм листом № 3/412 від 09 червня 2009 року відмовило у реєстрації права власності посилаючись на норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів» від 05 березня 2009 року, згідно з якими питання щодо визнання права власності на нерухоме майно не підлягають вирішенню у третейських судах, а рішення третейських судів, прийняті до набрання чинності цим Законом та не виконані на день набрання ним чинності, примусовому виконанню не підлягають. З цих підстав ТОВ «Сучасний дім» не може у повному обсязі розпоряджатися своїм майном – зазначеною квартирою.

Згідно з вимогами п. 10 Додатку 1 до Переліку правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна та п. 2.1 Тимчасового положення про порядок реєстрації права власності на нерухоме майно, яке затверджено наказом Міністерства юстиції України від 07 лютого 2002 року № 7/5, правовстановлюючим документом, на підставі якого проводиться реєстрація права власності на нерухоме майно, є рішення суду.  Враховуючи те, що відповідно до ч. 2 ст. 256 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення, та з метою державної реєстрації права власності на кв. № 22 у б. № 77а по вул._________ у м.____________, прохаємо встановити юридичний факт, що ця квартира належить ТОВ «СД» на праві власності.         

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 256 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 235 ЦПК України, якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується у порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Між учасниками процесу відсутній спір про право власності на кв. № 22 у б. № 77а по вул.____________ у м._____________. Разом з тим дійсно, згідно з вимогами ст. 6 Закону України «Про третейські суди» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів» від 05 березня 2009 року, питання щодо визнання права власності на нерухоме майно не підлягають вирішенню у третейських судах, тому рішення третейських судів прийняті до набрання чинності цим Законом та не виконані на день набрання ним чинності, виконанню не підлягають. Таким чином, вважаю, що за відсутності спору про право, у суду є всі підстави для встановлення факту належності ТОВ «СД» на праві власності кв. № 22 у б. № 77а по вул.__________ у м._________.  

Встановлення факту належності на праві власності ТОВ «СД» зазначеної квартири необхідне для державної реєстрації за ТОВ «СД» права власності кв. № 22 у б. № 77а по вул.__________ у м.__________.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 60, 256-259 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Встановити факт, що має юридичне значення, а саме: встановити той факт, що товариству з обмеженою відповідальністю «СД» належить на праві власності квартира за адресою:________________________.

Додаток:

Дата              Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart