ДОГОВІР

дарування частини квартири

 

м. _____________ "__"_________ 20___ р.

 

Ми, гр. _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), проживаючий(а) за адресою: _________________________, паспорт серії ___________, номер ______________, виданий _________________________________

і гр. __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), проживаючий(а) за адресою: _________________________________________, паспорт серії ___________, номер ______________, виданий _________________________________ уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Я, гр. ____________ безоплатно передаю (дарую) гр. _________________, _______(___________) частку із приналежної мені _____ - кімнатної квартири загальною площею _____ (_______________) кв. м, у тому числі житловою площею ______(________________) кв. м, що перебуває за адресою: ______________________.

Частка обчислена з житлової площі квартири.

 

2. Зазначена квартира належить гр. _________________________, по праву власності, що підтверджено ____________________________.

 

3. Я, гр. __________________, у дарунок від гр. ______________, ______(_______________) частку зазначеної квартири приймаю.

 

4. Подарована ____(________) частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в ____________(_______________) грн.

 

5. Одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. ____________________ надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром ____________ і ________________ кв.м і гр. ___________________ - ізольована(і) кімната(и) розміром ________________ і _______________ кв. м.

Кімнати загального користування будуть перебувати в спільному користуванні обох.

 

6. Обдаровуваний здійснює за свій рахунок експлуатацію й ремонт квартири відповідно до займаної площі, а також бере участь у витратах, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом, у тому числі капітальним, усього будинку.

 

7. Витрати по складанню даного договору сплачує гр. ___________________.

 

8. Даний договір складений у трьох екземплярах, з яких один зберігається в справах ______________ нотаріальної контори, а інші видаються гр. _________________ і гр. ______________.

 

Підписи сторін:

________________________ ________________

(підпис)

________________________ ________________

(підпис)

 


Коментар: 

Передача дарунка здійснюється за допомогою його вручення, символічної передачі (вручення ключів і т.п.) або вручення правовстановлюючих документів. Договір дарування нерухомого майна підлягає державній реєстрації (ст. 182 Цивільного кодексу України).     Обдаровуваний вправі в будь-який час, до передачі йому дарунка, відмовитися від нього. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Якщо договір дарування укладений у письмовій формі, відмова від дарунка повинна бути зроблена також у письмовій формі. У випадку, коли договір дарування зареєстрований, відмова від прийняття дарунка також підлягає державній реєстрації (ст. 182 ЦК України). До договорів дарування рівною мірою  застосовуються правила законів і інших правових актів про визнання недійсними цивільно-правових угод. 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart