Договір довічного утримання (догляду). Зразок договору довічного утримання

Поняття договору довічного утримання (догляду)

1. За  договором  довічного  утримання (догляду) одна сторона (відчужувач)  передає  другій  стороні  (набувачеві)  у  власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме  майно,  яке  має  значну  цінність,  взамін  чого  набувач зобов'язується   забезпечувати  відчужувача  утриманням  та  (або) доглядом довічно.

Форма договору довічного утримання (догляду)

1. Договір  довічного  утримання  (догляду)   укладається   у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
2. Договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві  у  власність  нерухоме   майно,   підлягає   державній реєстрації.

Сторони в договорі довічного утримання (догляду)

1. Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.
2. Набувачем  у  договорі  довічного утримання (догляду) може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.
3. Якщо  набувачами  є  кілька  фізичних  осіб,  вони  стають співвласниками   майна,   переданого  їм  за  договором  довічного утримання (догляду), на праві спільної сумісної власності.
Якщо набувачами є кілька фізичних осіб,  їх  обов'язок  перед відчужувачем є солідарним.
4. Договір  довічного утримання (догляду) може бути укладений відчужувачем на користь третьої особи.

   Показати #  
# Заголовок Статті Перегляди
1 Договір довічного утримання (догляду) 8331
Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart