Договір довічного утримання (догляду)

м.______________                        «__»__________ року

Ми, гр. Алфьорова Олена Геннадіївна, 17.01.1938 року народження, що проживає в м.___________, по вул. ___________, у будинку №___, кв.__ (паспорт серії ____, №___, виданий ____________________ 20.02.74), іменована надалі Відчужувач, з одного боку, і гр. Алексєєва Інна Іванівна, 12.06.1970 року народження, що проживає в м.__________, по вул.__________, у будинку №__, кв.__ (паспорт серії __, №_____, виданий ____________________ 11.09.95), іменована надалі  Набувач, з іншого боку,

уклали даний договір про нижченаведене:

1. Відчужувач передає у власність Набувача житлове приміщення (квартиру) під номером дев'ятим, що перебуває в місті __________, по вул. ____________, у будинку №______, а Набувач зобов'язується забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом довічно.

Зазначена квартира розташована на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку й складається із двох кімнат загальною корисною площею 47,4 кв. м, у тому числі житловою площею 28,4 кв. м, що підтверджується технічним паспортом та довідкою Бюро технічної інвентаризації міста ____________ від 10.03.02 за №_________.

Інвентаризаційна оцінка квартири становить 60000 (Шістдесят тисяч) гривень.

2. Передана у власність Набувача квартира належить Відчужувачу на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом міста __________ Соколовою К.М. 02.09.98 по реєстрі №_______.

3. Вартість відчужуваної квартири визначена сторонами в 200000 (Двісті тисяч) гривень.

4. Набувач зобов'язується здійснювати довічне утриманні і догляд Відчужувача. У цих цілях він зобов'язується забезпечувати Відчужувача харчуванням, одягом, медикаментами, доглядом, необхідною допомогою, вартість яких визначена сторонами щомісяця в розмірі п'яти мінімальних розмірів оплати праці, установлених законом. Готування їжі при цьому повинне здійснюватися не рідше одного разу в день, прибирання квартири, у якій буде проживати Відчужувач не рідше одного разу в тиждень, прання білизни не рідше двох разів на місяць. Придбання одягу, взуття, а також медикаментів повинне здійснюватися в міру необхідності.

5. Відчужувач здобуває право безкоштовного довічного користування однокімнатною квартирою, що перебуває за адресою: м. __________, вул. __________, будинок _____, кв.___, що належить Набувачеві на праві власності, вільної від яких-небудь обтяжень і вимог третіх осіб.

6. Набувач у випадку смерті Відчужувача зобов'язується оплатити вартість ритуальних послуг у розмірі не менше п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці, установлених законом на момент смерті Відчужувача.

7. На вимогу Відчужувача надання утримання у натурі в будь-який час протягом  дії даного договору повинне бути замінене виплатою періодичних платежів у розмірі, зазначеному в п. 4 даного договору. Зазначена вимога Відчужувача повинна бути заявлене в письмовій формі.

8. Набувач вправі відчужувати, здавати в заставу або в інший спосіб обтяжувати отриману у власність квартиру тільки з попередньої згоди Відчужувача.

9. Набувач зобов'язаний вживати необхідних заходів для того, щоб у період дії даного договору використання переданої йому у власність квартири не приводило до зниження її вартості. У цих цілях він зобов'язується утримувати названу квартиру в порядку й чистоті відповідно до  санітарних і протипожежних вимог, робити в ній необхідний поточний і капітальний ремонт, усувати наслідки аварій і ушкоджень квартири.

10. Відчужувач приймає на себе зобов'язання, аналогічні передбаченим у попередньому пункті договору, відносно  квартири, наданої йому Набувачем в довічне користування, за винятком проведення в ній поточного й капітального ремонту.

11. У відчужуваній квартирі ніхто не зареєстрований, і осіб, що зберігають відповідно до  діючого законодавства право користування відчужуваним житловим приміщенням, не має, що підтверджується довідкою ГЖЕД №__ від 20.03.02 N 14.

12. Відчужувачем нотаріусові представлена заява про те, що вона не має чоловіка, що міг би претендувати на відчужувану квартиру. Набувач зі змістом зазначеної заяви ознайомлений.

Згода чоловіка Набувача Алексєєва Ігоря Володимировича на придбання квартири на зазначених в даному договорі умовах отримане й нотаріально засвідчено нотаріусом міста __________ 11.03.02 по реєстру №________.

13. Відчужувач ставить Набувача до відома про відсутність яких-небудь обмежень (обтяжень) відносно  відчужуваної квартири, не названих у даному договорі. Відповідно до  його заяви, а також відповідно до вищевказаної довідки Бюро технічної інвентаризації й витягу з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, виданої ______________, до укладання даного договору квартира нікому не продана, не закладена, у спорах і під арештом не перебуває.

14. Передача відчужуваної квартири Відчужувачем і прийняття її Набувачем буде здійснюватися по акту прийому-передачі, що сторони зобов'язуються підписати не пізніше десяти днів від дня підписання даного договору.

15. Набувач здобуває право власності на квартиру з моменту державної реєстрації даного договору. Договір вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

16. У випадку смерті Відчужувача зобов'язання Набувача по утриманню і догляду вважається припиненим після виконання умови, зазначеної в п. 6 даного договору.

17. Сторони погодили всі питання, пов'язані з розрахунками по комунальних послугах і платі за електроенергію відносно  відчужуваної квартири, і не мають у цьому зв'язку взаємних претензій.

18. Зміна умов даного договору, а також його розірвання здійснюється за згодою сторін, а у випадку відмови однієї зі сторін від добровільного внесення змін або розірвання договору у судовому порядку.

19. Сторони договору в присутності нотаріуса заявили, що вони не позбавлені дієздатності, не страждають захворюваннями, що перешкоджають розуміти зміст  договору, що підписується ними, а також про відсутність обставин, що змушують їх здійснити дану операцію на вкрай невигідні для себе умовах.

20. Витрати по посвідченню даного договору сплачує Набувач.

21. Даний договір складений у трьох екземплярах, один із яких зберігається в справах нотаріуса і по одному екземплярі видається кожній із сторін.

Підписи:

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart