ДОГОВІР 
між співавторами про вклад у створення об’єкта права 
інтелектуальної власності та розподіл винагороди

  
Ми, які нижче підписалися,________, _________, іменовані далі Співавтори, керуючись законодавством України у сфері правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності, на грунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про наступне: 
1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею створено об'єкт права інтелектуальної власності під назвою______________ який, на нашу думку, відповідає вимогам законодавства, що висуваються до ____________ (назва об'єкта права інтелектуальної власності) 
Ми стверджуємо, також, що жодному з нас невідома інформація, яка б свідчила, що існує такий же /або тотожний йому об’єкт права інтелектуальної власності, створений творчою працею іншої (інших) осіб. 
2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення __________ _________ (назва об'єкта права інтелектуальної власності) є однаковим( або таким, як зазначено у довідці, що додається). 
3. Ми погоджуємося з тим, що створений нами ____________ (назва об'єкта права інтелектуальної власності) є (не є) службовим або для ____________ є службовим, а для________________ не є службовим. 
4. Співавтори погодилися передати право на подання заявки на одержання патенту, свідоцтва на компонування ІМС (непотрібне закреслити) ________________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи) далі — Власник патенту (свідоцтва на компонування ІМС) 
5. Співавтори домовилися про те, що відповідно до вкладу у створення ____________ будь-яка винагорода, що її Власник патенту(свідоцтва на компонування ІМС) буде сплачувати за використання _______ _________ (назва об’єкта права інтелектуальної власності) розподіляєтся наступним чином: 
1.__________ _________%. 
2.__________ _________%. 
3.__________ _________%. 
4.__________ _________%. 
5.__________ _________%. 
6. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо створеного ними об’єкта права інтелектуальної власності вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до компетентної особи або ж до суду. 
7. Інші умови____________ 
Укладено "__"______200_ року у __ примірниках, один з яких знаходиться у Власника. 
Підпис Прізвище та ініціали

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart