ДОГОВІР 
між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди

Ми, які нижче підписалися,_______, іменовані далі Співавтори, керуючись законодавством України у сфері правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, на ґрунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про наступне: 
1. Співавтори стверджують, що їхньою спільною творчою працею створено пропозицію під назвою_______________, яка, на нашу думку, відповідає вимогам законодавства, що висуваються до раціоналізаторської пропозиції. 
2. Співавтори домовилися подати цю пропозицію__________ 
3. Співавтори домовилися, що відповідно до вкладу кожного у створення пропозиції належну їм грошову винагороду за використання пропозиції розподілити наступним чином: 
1.______________________ _______%. 
2.______________________ _______%. 
3.______________________ _______%. 
4.______________________ _______%. 
5.______________________ _______%. 
4. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо пропозиції вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до компетентної особи або ж до суду. 
5. Інші умови ___________ 
Укладено "__"___200_ року у ___ примірниках, один з яких знаходиться у Власника.
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart