Договір
                   купівлі-продажу майнового паю 
  
с.Маківці, Пнівського району, Львівської області                    "__" ___ 200 __ р.

Власник майнового паю ___ (надалі - Продавець), з однієї сторони, 
та ____ (надалі - Покупець), з другої сторони, уклали цей договір на наступних умовах: 
1. Продавець продає, а Покупець купує належний Продавцеві майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства ____ номінальною вартістю _____ грн.
Право власності Продавця на майновий пай засвідчене Свідоцтвом про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) N __, виданим __ сільською радою ____ району.
2. Вартість продажу вказаного в п. 1 майнового паю визначена сторонами в розмірі ____ гривень.
Покупець сплачує зазначену суму Продавцеві наступним чином: терміном до "__" _____ 200 _ р. ____ гривень готівкою, терміном до "__" ____ 200 _р. продукцією ____, послугами___.
Розмір грошових сум, що сплачуються у визначені дати, збільшується відповідно до індексу інфляції.
3. При порушенні терміну сплати платежів, передбачених п. 2, Покупець сплачує Продавцеві неустойку в розмірі _% несплаченої суми за кожний день прострочки.
4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюватимуться чинним законодавством.
5. Договір складено в трьох оригінальних примірниках, по одному для Продавця, Покупця та нотаріальної контори. 
Додаток:
Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) (до примірника Покупця). Видане ___ "__" ___ 200 __ р.
 
Реквізити і підписи сторін: 


Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации