ДОГОВІР БАРТЕРУ

м.________________ "____"_______20___р.

__________________________________ (найменування підприємства) і ______________ (найменування підприємства іншої сторони), іменовані надалі  Сторони, уклали дійсний товарообмінний (бартерний) договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

Сторони взаємно обмінюються товарами без грошової оплати по збалансованій по валютній вартості основі.

__________________________________________________  (найменування підприємства) поставить товари, зазначені в Додатку 1 до даного договору.

_________________________________________________ (найменування  підприємства іншої сторони) поставить товари, зазначені в Додатку 2 до даного договору в строки, також встановлені в додатках 1 і 2.

2. Оцінка вартості товару

У додатку 3 до даного договору на основі цін, установлених відповідно до  діючих в міжнародній торгівлі принципів і методик ціноутворення, визначені:

- загальна вартість товарів, переданих кожною зі сторін за даним договором (для обліку збалансованості поставок);

- оцінка кожного товару окремо  (для обліку виконання зобов'язань сторонами й можливим урегулюванням відносин у випадках, коли не відбувається відшкодування по претензії в натурі).

3. Упакування й маркування

Товар повинен відвантажуватися в упакуванні, що відповідає характеру товару, що   поставляється, що забезпечує при належному відношенні з вантажем   його схоронність при тривалому транспортуванні, з урахуванням можливого його   перевезення морським шляхом, змішаним транспортом, а також при наявності   декількох перевантажень у шляху.

У кожне вантажне місце повинен бути вкладений докладний пакувальний аркуш на українській і російській мовах, у якому вказується: перелік упакованих предметів, кількість, номер місця, вага брутто й нетто, найменування Сторін даного договору й номер договору.

На кожне вантажне місце на українській і російській мовах повинно бути нанесено незмивною фарбою маркування, зазначене в додатках 1 і 2 до даного договору.

{smscoin_key}

4. Технічна й товаросупроводжувальна документація

Сторона, що поставляє товар, направляє технічну й товаросупроводжувальну документацію, зазначену в додатку 4 до даного договору, а також рахунок в ________ екземплярах для ведення оперативного обліку Сторонами ходу виконання зобов'язань.

5. Повідомлення про відвантаження

Сторона, що поставляє товар, зобов'язана протягом  _______________ днів сповістити Сторону, що одержує товар, про зроблене відвантаження товару.

У повідомленні вказується:

- дата відвантаження

- номер вагона, автомашини, рейса літака, назва судна

- номер договору

- найменування й кількість відвантаженого товару.

6. Прострочення поставки товару

У випадку прострочення поставки партії товару проти встановлених у додатках 1 і 2 до даного договору строків Сторона, що одержує товар, має право затримати відправлення своєї партії, але не більш, ніж на кількість днів прострочення, допущеною іншою стороною, а також нарахувати стороні, що поставляє товар штраф з першого дня прострочення партії в розмірі __________________ (указати розмір і в якій валюті). Загальна сума штрафу за прострочення партії товару, не може перевищувати _______________ (указати суму й у якій валюті).

7. Дефекти в товарі

Сторона, що поставила товар, у якому виявлені дефекти, зобов'язана за свій рахунок без зволікання замінити дефектний товар або дефектну частину товару.

8. Недостача товару

При виявленні Стороною, що одержує товар, недостачі товару, за якою відповідальність несе  сторона, що поставляє, остання на   вимогу одержуючої Сторони зобов'язана допоставити відсутню кількість   товару.

9. Претензії

При пред'явленні претензій по кількості і якості поставленого товару  Сторона, що поставляє, в обов'язковому порядку додає до заяви   про претензії наступні її документи, що обґрунтовують: транспортний   документ, а у відповідних випадках - і комерційний акт, складений   органами транспорту; рекламаційний акт, складений за участю   представника Сторони, що одержує товар, або офіційної контрольної  організації, або іншої компетентної незацікавленої організації   країни Сторони, що одержує товар; пакувальні аркуші (при внутрітарних   недостачах).

10. Інші умови за даним договором

У всьому іншому, що не передбачено даним договором, діє:____________________________.

11. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити

__________________________________________________________________

Підпису представників Сторін

Печатки{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart