ДОГОВІР

ПРО ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УГОДОЮ СТОРІН ПРО ЗАМІНУ ОДНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНШИМ, А ТАКОЖ ЙОГО ВИКОНАННЯМ

 

м. __________ "___"______ 20__ р.

 

 

Ми, що нижче підписалися, гр. ____________________________________, що проживає за адресою: _____________________________ і гр. _______________________, що проживає за адресою:_________________________, уклали даний договір про наступне:

 

 

1. Укладений між нами договір позики від "__"________ 20___ р., за яким гр. ____________________________ зобов'язаний був повернути до "__"_________ 20___ р. гр. ______________________ отримані ним у борг ________________________ гривень, припиняє свою дію, і набуває чинності  даний договір, в силу якого гр. ______________

 

зобов'язується передати гр. _______________________ наступне майно: ________________________________ (найменування майна, оціночна вартість)

 

2. Зазначене майно гр. __________________ зобов'язується передати ______________________ (місце передачі) "__"_______________ 20___ р.

 

 

3. Після передачі зазначеного майна гр. _____________________ гр. _________________________ всі розрахунки між нижчепідписаними вважаються закінченими.

 

 

Підписи сторін:

 

____________________ ________________

(підпис)

____________________ ________________

(підпис) 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart