РОЗПИСКА

 

м. _______________     "__"___________ 20__ р.

 

Я, _________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія ________, Nо. ___________, виданий __________________________________________, проживаючи_(й,а) за адресою: _____________________________________________, відповідно до  договору позики від "___"________ 20__ року, одержав від ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія ________, Nо. ___________, виданий __________________________________________, проживаючи_(й,а) за адресою: _____________________________________________, у борг суму в розмірі ______________ (_____________________________)(сума прописом) гривень, і зобов'язуюся повернути її в строк, зазначений у договорі.

 

"__"__________ 20__ г.                                    ___________________

(підпис)

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации