ДОГОВІР

довірчого управління майном

 

м.____________ "__"___________20__р.

 

Підприємство____________, іменоване надалі  "Установник управління", в особі директора__________, з одного боку, і підприємство________________, іменоване надалі  "Управитель", в особі директора____________, що діють на підставі Статутів своїх підприємств, керуючись чинним законодавством, у тому числі нормами глави 70 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Установник управління передає Управителю на строк 1 рік технологічне обладнання, іменоване надалі  - "Майно", а Управитель зобов'язується здійснювати управління цим Майном в інтересах Установника управління.

2. Передача Майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

3. Управитель вправі робити у відношенні переданого в управління Майна будь-які юридичні і фактичні дії в інтересах Установника управління.

4. Угоди з переданим в управління Майном Управитель здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє як довірчий управитель, за допомогою відмітки в письмових документах після імені або найменування Управителя "Д.У.".

5. Розмір винагороди Управителя становить ___% від суми вигоди (доходу, прибутку), отриманої в результаті виробничої діяльності з використанням переданого Майна.

{smscoin_key}6. Майно, передане в довірче управління, відображається в Управителя на окремому балансі й по ньому ведеться самостійний облік.

7. Для розрахунків по діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням, відкривається окремий банківський рахунок.

8. Права, здобуті Управителем у результаті дій по довірчому керуванню Майном, включаються до складу переданого в довірче управління Майна. Обов'язки, що виникли в результаті таких дій Управителя, виконуються за рахунок цього Майна.

9. Для захисту прав на Майно, що перебуває в довірчому управлінні, Управитель вправі вимагати всякого усунення порушення його прав у відповідності із статтями Цивільного кодексу України.

10. Управитель представляє Установникові управління звіт про свою діяльність у наступний термін і в наступному порядку: _______________.

11. Управитель має право на відшкодування понесених ним витрат за рахунок вигоди (доходів, прибутку) від використання Майна (зменшеної на розмір винагороди, передбаченого п.5 даного договору).

12. Управитель, що не виявив належної дбайливості про інтереси Установника управління, відшкодовує Установнику управління збитки, заподіяні втратою або ушкодженням Майна, із врахуванням його природного зношування, а також упущену вигоду.

13. Управитель відповідає за  заподіяні збитки, якщо не доведе, що ці збитки відбулися внаслідок непереборної сили або дій Установника управління.

14. Борги по зобов'язаннях, що виникло у зв'язку з довірчим управлінням Майном, погашаються за рахунок цього Майна. У випадку недостатності цього Майна стягнення може бути звернене на майно Управителя, а при недостатності і його майна - на майно Установника управління, не переданого в довірче управління.

15. Строк укладання договору - з моменту підписання до ___________.

16. При відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення даного договору по закінченню терміну дії він буде вважатися продовженим на той же строк і на тих же умовах.

17. При відмові однієї Сторони від даного договору інша Сторона повинна бути сповіщена про це за три місяці до припинення договору.

18. При припиненні даного договору Майно, що перебуває

в довірчому управлінні, передається Установнику управління.

 

Реквізити сторін:

 

Підписи сторін:{/smscoin_key}

Коментарі 

 
+2 #1 договорДмитро 02.07.2011 11:54
договір управління майном
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart