До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Ціна позову: 28477 гривень 48 копійок

Позовна заява

про стягнення боргу за договором позики

19 травня 2006 року я уклав із Особою_2 договір позики, згідно з яким передав йому грошові кошти у сумі 11000 гривень з умовою їх повернення до січня 2009 року у сумі, еквівалентній 2200 доларів США. Договір укладено у письмовій формі у вигляді розписки. По закінченню зазначеного строку відповідач борг не повернув. Згідно із наданою суду довідкою з КБ «Діамант банку» від 11 грудня 2009 року, офіційний курс НБ України становить 798 гривень 65 копійок за 100 доларів США, а комерційний курс становить 804 гривні 50 копійок за продаж 100 доларів США, та 797 гривень за купівлю 100 доларів США.

Відповідно до розрахунку заборгованості, наданому суду, сума боргу за курсом у 798 гривень 65 копійок за 100 доларів США становить 17570 гривень 30 копійок, сума боргу з урахуванням 3% річних від простроченої заборгованості становить 1514 гривень 95 копійок, сума боргу з урахуванням індексу інфляції від простроченої заборгованості становить 8171 гривня 95 копійок. Згідно із квитанцією КБ «Діамант банку» № 1131_11 від 10 березня 2009 року, я сплатив 50 гривень за отримання довідки про курс валют.

{smscoin_key}Згідно з п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способом захисту цивільних прав та інтересів може бути відшкодування матеріальної та моральної (немайнової шкоди). На підставі вимог ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав; завдання моральної шкоди полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої; розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом з урахуванням вимог розумності і справедливості; моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди. Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору. Згідно з вимогами ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання чи виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). Відповідно до вимог ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання; на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % від простроченої суми. Згідно із вимогами ч. 1 ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики). Нормою ч. 2 ст. 1047 ЦК України встановлено, що на підтвердження укладення договору позики та його умов, може бути надана розписка позичальника. Відповідно до вимог ст. 1049 ЦК України, позивальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Згідно з вимогами ст.ст. 79, 87 ЦПК України, до витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать витрати, пов’язані із вчиненням дій, необхідних для розгляду справи. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально підтверджені витрати.

З наведених норм чинного законодавства України та фактичних обставин справи випливає наступне. Я з відповідачем 19 травня 2006 року письмово уклали договір позики на суму 11000 грн., з остаточним строком повернення боргу до січня 2007 року у сумі еквівалентній 2200 доларам США. У визначений договором строк та пізніше відповідач борг у сумі, у якій зобов’язувався повернути, не повернув. Я маю право вимагати повернення боргу у судовому порядку, яке реалізував, звернувшись до суду. З цих підстав вважаю за можливе задовольнити позовні вимоги у повному обсязі. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 23, 526, 610, 625, 1046-1047, 1049 ЦК України, ст.ст. 3, 87-88, 118-119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Стягнути з Особи_2 на мою користь заборгованість за договором позики від 19 травня 2006 року у сумі 17570 гривень 30 копійок, 3% річних від простроченої заборгованості у сумі 1514 гривень 95 копійок, грошові кошти з урахуванням індексу інфляції від суми заборгованості у розмірі 8171 гривня 95 копійок, судові витрати по справі у сумі 420 гривень 28 копійок, грошові кошти на відшкодування моральної шкоди у сумі 800 гривень, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 28477 гривень 48 копійок.

Додаток:

Квитанція про сплату судового збору;

Квитанція про сплату ІТЗ;

Копія позовної заяви;

Копія розписки – 2;

Копія довідки банку про курс долара США – 2;

Копія квитанції про отримання довідки – 2;

Копія розрахунку заборгованості – 2;

Дата                  Підпис{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации