Договір 
           купівлі-продажу права на земельну частку (пай), 
                       посвідченого сертифікатом 


м. Львів                                                       "___"________20___р.
  Ми, що нижче підписалися, __________________________________, 
іменований в подальшому "Продавець", і __________________________, 
іменований в подальшому "Покупець", на підставі __________________
__________________________________________________________________ 
склали даний договір про таке: 

  1. Предмет договору 
  1.1. Продавець продав, а Покупець купив право на земельну 
частку (пай), посвідчене сертифікатом, площею __________ умовних 
кадастрових гектарів. 
  1.2. Місце розташування земельної частки 
(паю) ____________________________________________________________ 
  (сільрада, господарство, населений пункт) 
  1.3. Цільове призначення земельної частки (паю), посвідченої 
сертифікатом ____________________________________________________. 

  2. Ціна договору і умови оплати 
  2.1. Продаж права на земельну частку (пай), посвідченого 
сертифікатом, відбувся за _______________________________________. 
  (сума в гривнях) 
  2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________ 
банку ____________________________________________________________ 
  (реквізити банку)
перераховано _____________________________________________________ 
  (сума в гривнях)
_________________________________________________________________. 
  (назва платіжного документа та дата оплати) 

  3. Обов'язки сторін 
  3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором 
право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом, вільну 
від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в 
момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати. 

  4. Розгляд спорів 
  4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, 
вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі 
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому 
порядку. 

  5. Інші умови 
  5.1. Невід'ємною частиною договору є сертифікат на право на 
земельну частку (пай). 
  5.2. Цей договір, після нотаріального посвідчення, підлягає 
реєстрації районною державною адміністрацією за місцезнаходженням 
колективного сільськогосподарського підприємства, 
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського 
акціонерного товариства з внесенням відповідних змін до записів у 
Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай). 
  5.3. Даний договір складений в __________ примірниках, один 
  (кількість)
з яких зберігається у справах ___________________________________. 
  (назва державної нотаріальної контори,
__________________________________________________________________ 
  адреса розташування приватного нотаріуса) 

 Реквізити сторін: 

  Продавець _______________ Покупець ___________________ 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart