Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

 
Договір

міни транспортного засобу 
  

 

м. Полтава                                                    "__"___ 20 __ р.

Ми, власники транспортного засобу (номерного вузла, агрегата),__ (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повна назва юридичної особи - одного власника) в особі____ (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, серія і номер документа, яким надано повноваження, коли і ким виданий, адреса проживання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий) 
І___, (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повна назва юридичної особи - іншого власника) в особі_____ (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, серія і номер документа, яким надано повноваження, коли і ким виданий) ___, надалі - сторони, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Сторони обмінюються належними кожній із них транспортними засобами (номерними агрегатами):
1.1. Назва, марка, модель ____, рік випуску ___, колір __, тип ТЗ ___, тип кузова ___, номерний знак __, № кузова (рами) ____, об'єм двигуна ___, № шасі _____, назва ____, серія___, № ___, (реєстраційного документа) видано РЕП ДАІ ____ (назва РЕП ДАІ) "__"______ р. (дата видачі)
1.2. Назва, марка, модель __, рік випуску ___, колір ___, тип ТЗ____, тип кузова ___, номерний знак __, № кузова (рами) __, об'єм двигуна ___, № шасі ____, назва __, серія __, № _____, (реєстраційного документа) видано РЕП ДАІ __ (назва РЕП ДАІ) "__"_____ р. (дата видачі)

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Сторони обмінюються належними кожній із них транспортними засобами (номерними агрегатами) та документами на них не пізніше:
"__"___ 20__ р.;
2.2. Сторони гарантують, що вказані транспортні засоби (номерні агрегати) нікому не продані, не подаровані, не закладені, не перебувають під арештом, судового спору щодо них не ведеться.

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Сторона 1: _____ Сторона 2: ____

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ
4.1. Указані в договорі відомості перевірені з використанням наявних у РЕП ДАІ відомостей та інформації баз даних АІС і відповідають поданим документам. ____ (посада, прізвище, ініціали та підпис працівника РЕП ДАІ)
4.2. Плату за оформлення договору сплачено за квитанцією № ___ від "__"__20 _ р. у розмірі__ грн. _____
Примітка. Один примірник цього договору зберігається в РЕП ДАІ, по одному примірнику одержано стороною 1 і стороною 2. Кількість примірників договору, при потребі, може бути збільшено.
Начальник РЕП ДАІ _____
Місце печатки (назва РЕП) РЕП ДАІ _____ (прізвище, ініціали, підпис, дата) 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Онлайн помічник

SiteHeart