До ________ районного суду м.___________

адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:________________, тел.:______________

Орган опіки та піклування: виконком ________ районної у м.__________ ради, місцезнаходження:_______________________

Справа №_____________

Мирова угода

м. ___________   "__"____________ 200_р.  

Особа_1 (П.І.П.), надалі  "Позивач", з одного боку, і Особа_2 (П.І.П.), надалі  "Відповідач", з іншого боку, що є сторонами в цивільній справі №________, яка розглядається ___________ районним судом м.___________, уклали дану Мирову угоду про нижченаведене:

1. Позивачем пред'явлений позов до Відповідача про розірвання шлюбу й розподіл спільно нажитого майна - квартири, розташованої за адресою: __________.

Відповідачем пред'явлений зустрічний позов до Позивача про визначення місця проживання неповнолітнього Особи_3 (прізвище, ім'я, по батькові дитини), що народився «__»___________ ___р., за місцем проживання Відповідача та про зобов’язання Позивача виплачувати аліменти на неповнолітнього Особу_3  у розмірі 1/4 від будь-якого виду доходів, але не менше 30% від прожиткового мінімуму визначеного для дитини відповідного віку.

2. Дана Мирова угода укладена сторонами у відповідності зі ст.175 ЦПК України для вирішення по обопільній згоді виниклого спору, який став підставою пред'явлення зазначених вище позовів.

{smscoin_key}3. Даною Мировою угодою сторони визначили, що з моменту набуття законної сили  ухвали _________________ районного суду м.__________ про визнання даної Мирової угоди:

- у Особи_1 (прізвище, ім'я, по батькові Позивача), «__»___________ _____ року народження, паспорт: серія _____ N. ____, виданий ________________, проживаючого(ї) за адресою: ______________, виникає право власності на 1/2 частину в спірній квартирі, розташованій за адресою: ___________________;

- у Особи_2 (прізвище, ім'я, по батькові Відповідача), "__"________ ____ року народження, паспорт: серія ________ N. _________, виданий _____________, проживаючого(ї) за адресою:________________, виникає право власності на 1/2 частину в спірній квартирі, розташованій за адресою: _____________________.

Протягом  ___ днів після реєстрації в установі по реєстрації прав власності на нерухоме майно і угод з ним даної Мирової угоди в частині реєстрації права власності Позивача і Відповідача на частки у квартирі, розташованої за адресою:______________, Позивач і Відповідач зобов'язуються укласти договір дарування приналежних їм часток у спірній квартирі, розташованої за адресою: ________________, на користь неповнолітнього Особу_3 (прізвище, ім'я, по батькові дитини).

У випадку, якщо до моменту фактичного використання зазначеної квартири для проживання неповнолітнього Особи_3 вона буде здаватися в оренду (найм), всі отримані кошти  повинні використатися на потреби неповнолітнього Особи_3.

4. Даною Мировою угодою сторони встановлюють, що місцем проживання неповнолітнього Особи_3 є місце проживання Відповідача.

5. По даній Мировій угоді Позивач зобов'язується щомісяця виплачувати Відповідачеві аліменти на утримання неповнолітнього Особи_3 у розмірі 1/4 від будь-якого виду доходів але не менше 30% від прожиткового мінімуму визначеного для дитини відповідного віку.

6. Сторони визначили наступний порядок спілкування Позивача з неповнолітнім Особою_3:

- щотижня  - не менш ___ годин. Конкретний час спілкування визначається Позивачем. При цьому Позивач повинен попередити Відповідача про те, що він хоче взяти до себе неповнолітнього Особу_3, не менш чим за ___ дні.

Позивач повинен забирати неповнолітнього Особу_3 для спілкування з ним увечері не пізніше ___ години, привозити в дитячий садок (школу) в час, який погоджений сторонами із адміністрацією дитячого садка (школи), для того щоб не порушувати режим. Якщо неповнолітній Особа_3 хворий і по стану здоров'я не рекомендується перевозити його до Позивача, то час спілкування переноситься на час після видужання неповнолітнього Особи_3. При цьому Позивач вправі використати увесь час спілкування з неповнолітнім Особою_3, яким Позивач не міг скористатися у зв'язку із хворобою неповнолітнього Особи_3, після його видужання;

- влітку - _____________. При цьому Відповідач вправі в цей період відвідувати неповнолітнього в час,

погоджений із Позивачем. У літню пору, коли неповнолітній Особа_3 буде перебувати разом з Відповідачем, Позивач вправі в цей період відвідувати неповнолітнього Особу_3 в час, погоджений з Відповідачем.

Відповідач зобов'язаний(а) не створювати перешкод для спілкування Позивача з неповнолітнім Особою_3 у зазначеному вище порядку.

Питання утримання, виховання, оздоровлення і лікування дитини вирішуються Відповідачем і Позивачем спільно.

У випадку, якщо Відповідач не здійснює необхідне, на думку Позивача, лікування неповнолітнього Особи_3, Позивач вправі самостійно звертатися до відповідних лікарів і проводити необхідне лікування.

Позивач вправі організовувати відвідування Особою_3 спортивних секцій і інших позашкільних освітніх установ.

Просимо дану Мирову угоду визнати, а провадження в справі закрити.

Наслідки припинення провадження в справі у зв'язку з укладенням Мирової угоди, передбачені ст. 175, 205, 206 ЦПК України, нам роз'яснені і зрозумілі.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Позивач _______________/______________

Відповідач _____________/______________{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart