Договір
                 купівлі-продажу транспортного засобу 

м. Полтава                                                          "____" ___ 20____р.

Власник транспортного засобу (номерного вузла, агрегата)_______
_________, надалі - (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повна назва юридичної особи), 
Продавець, в особі ___________ (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, серія і номер документа, яким надано повноваження, коли і ким виданий, адреса проживання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий) 
І _________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повна назва юридичної особи - нового власника), надалі - Покупець, в особі_________ (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, серія і номер документа, яким надано повноваження, коли і ким виданий, адреса проживання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий) надалі - сторони, уклали цей договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Продавець продає належний йому транспортний засіб (номерний агрегат): назва, марка, модель____________________, рік випуску ______, колір ___________, тип ТЗ _______, тип кузова __________, номерний знак __________, № кузова (рами) _________________________, об'єм двигуна _________, № шасі _______________, назва _________________ (реєстраційного документа), серія ___, № ______, виданого РЕП ДАІ______ (назва РЕП ДАІ) "____"__________ ____ р. (дата видачі) 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Продавець зобов'язаний передати транспортний засіб (номерний агрегат) та документи на нього не пізніше "____" ____ 20___ р. після розрахунку; гарантує, що вказаний транспортний засіб (номерний агрегат) нікому не проданий, не подарований, не закладений, не перебуває під арештом, судового спору щодо нього не ведеться.
2.2. Покупець зобов'язаний розрахуватися і прийняти транспортний засіб (номерний агрегат) та документи на нього не пізніше "____"______ 20 ___ р. 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Оплата вартості транспортного засобу (номерного агрегата) відбувається за ціною домовленості шляхом ____________ 

4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець: ______________ Покупець: __________ 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ
5.1. Указані в договорі дані перевірені з використанням наявних в РЕП ДАІ відомостей та інформації баз даних АІС і відповідають поданим документам. ________
5.2. Плату за оформлення договору сплачено за квитанцією № ____
від "____"______20 ___ р. в розмірі _________ грн. 

Примітка. Один примірник цього договору зберігається в РЕП ДАІ, по одному примірнику одержано Продавцем і Покупцем. Кількість примірників договору, при потребі, може бути збільшено.
Начальник РЕП ДАІ ____________
Місце печатки (назва РЕП)
РЕП ДАІ____________ (прізвище, ініціали, підпис, дата)

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?